Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1820097
Aanvang-sluiting 18-01-2017 19:30 - 18-01-2017 20:00
Hoofdvergadering Commissies agendadeel en themabijeenkomst Raadsbreed

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  woensdag 18 januari 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.30 uur. 

De Commissiegriffier,

F.M. Lagerveld

1

min
Besluit

Aanwezig zijn de heren Engelberts, Reumers, Puik, Tazelaar, Soy, Stam en de dames Kruger, De Smoker, Mous (voorzitter) en Lagerveld (commissiegriffier).  Vanuit het college is aanwezig mw. Reynvaan.

Mededelingen:  Wethouder Reynvaan deelt mee dat voor het noodzakelijke onderhoud van het Wantijbad uiterlijk februari een besluit moet worden genomen. Het raadsvoorstel daartoe (Risnr. 1865069) is vandaag naar de commissie gemaild. De commissie besluit het stuk als hamerstuk te agenderen voor de hamerrraad van 24 januari a.s. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


 

2

min
Besluit

De heer Soy deelt mee dat dhr. Bronkhorst tijdens de vergadering van 13 december 2016 wel aanwezig was. De besluitenlijst van 13 december 2016 wordt aldus gewijzigd vastgesteld. 

4

min
Besluit

D66 wil op 1 van deze agenda's evaluatie vreugdevuren toevoegen. D66, PvdA en GL sluiten zich hierbij aan. GL wil dan ook het vuurwerk hierbij meenemen. GL wil het vuurwerk ook meenemen. De VVD is het hiermee eens. De reden van agendering voor GL is dat er nu vuurwerkvrije zones zijn. Kunnen we een stapje verder gaan en een centraal vuurwerk overwegen? Hierbij hebben we meer gegevens nodig over kosten en mogelijkheden. Over vergelijkingen met andere steden die zoiets al hebben in gesteld. GL zou hier graag de uitwerking van zien.   


Gezien de vele punten voor de burgemeester op 14 februari schuiven de EPV en het gesprek met de RKC door naar de volgende vergadercyclus.     


24 januari Sprekersplein: inspreker Dordt op Stoom  Vervolg thema avond acquisitiebeleid (1,5 tijd reserveren)  Beschikbaar stellen incidentele middelen   
31 januari Doorontwikkeling P&C documenten. De commissie wil dat dit niet om 18:30 start maar om 19:30    RIS 1827979 RIB over verslagen visitatiecommissie informatieveiligheid 1860267 (stuk B)  1855492 (Stuk E)  
14 februari Handhaving horeca (Rib 1857869): samen met Art. 40 Risnr. 1857885), Locaties coffeeshops, Vreugdevuren en vuurwerk,  Essenhof (RIS XXX)   Agendadeel

5

min
Besluit

De heer Tazelaar heeft een opmerking over scootmobielen; Sleeking had beloofd dat hij met woningcorporaties zou spreken. Hoe staat het met het vervolg? Mw. De Smoker geeft aan dat dit in Fysiek staat geagendeerd. 


De vergadering wordt gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: I.E. Mous
Commissiegriffier: FM Lagerveld