Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Presidium

Gemeente Dordrecht

Agenda Presidium

Details van de vergadering/agenda
Titel Presidium
Vergadernummer 1813902
Aanvang-sluiting 16-11-2017 20:00 - 16-11-2017 22:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van het PRESIDIUM op tot het bijwonen van de vergadering die op DONDERDAG 16 NOVEMBER 2017 van 20.00 uur tot 22.00 uur zal worden gehouden in vergaderzaal 3 – Hugo Muys van Holy van het Stadkantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht.

De Voorzitter,

A.W. Kolff

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt ongewijzigd vast gesteld.

2

min
Besluit

Er zijn geen mededelingen.

3

min
Besluit

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

Het Presidium stemt in met de gedragscode waarin geformuleerd staat hoe de gemeenteraad Dordrecht omgaat met persoonsgegevens in stukken die ter beschikking worden gesteld aan de gemeenteraad, en deze gedragscode ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

5

min
Besluit

Het Presidium besluit tot het organiseren van een themasessie over alternatieve verantwoordingsmethoden op woensdag 24 januari 2018. 

6

min
Besluit

Het plan is besproken het moet ook in het campagneleidersoverleg terug komen.
Bijzonderheden:
- data 3 en 10 maart worden 10 en 17 maart 2018.
- een bus vinden de meesten niet nodig. Er kan ook gefietst worden. Later kijken hoe dit precies gedaan wordt, maar geen bus huren. 
- jongerenraad toevoegen. Ook bij de verkiezingsmarkten aanwezig en nog andere activiteiten?
- animatiefilmpje is overbodig. Kan er landelijk niet iets gebruikt worden of het filmpje dat we al hebben?
- graag aandacht voor verstandelijk beperkten en mensen die laaggeletterd zijn.

7

min
Besluit

Het Presidium stemt in met de voorliggende Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Gemeente Dordrecht, behalve art. 8, hiervoor wordt het oude art. 8 weer opgenomen.
Middels een raadsvoorstel zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen..

8

min
Besluit

Gesproken is over het gebruik van zalen op het stadskantoor door fracties. Grote lijn: besloten bijeenkomsten voor fracties vinden plaats in het politiek centrum. Open bijeenkomsten kunnen wel op het stadskantoor, maar alle fracties worden uitgenodigd. De organiserende fractie betaalt voor catering, bode, AV-ondersteuning, etc.

9

min
Besluit

Het slotdebat vindt plaats op dinsdag 13 februari 2018, in plaats van een reguliere commissie-avond.

10

11

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 9 november 2017 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.