Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1813771
Aanvang-sluiting 22-08-2017 18:00 - 22-08-2017 18:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 22 augustus 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 18.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.
Fractie BVD heeft een mededeling: er zijn schriftelijke vragen gesteld over Careyn en over de jeugdhulp. De beantwoording hiervan is nog niet binnen, het college wordt om spoed gemaand. Dit geldt ook voor de GroenLinks-vragen hierover.
Ook is bericht gekomen van de VNG over Wmo-verordeningen. Diverse fracties kondigen aan vragen te gaan stellen.

2

min
Besluit

Op basis van de besluitenlijst van 20 juni constateert de voorzitter nog:
- de commissie wacht op informatie van wethouder Van der Linden over de solidariteitsafspraken.
- de commissie had een werkgroep ingesteld over discriminatie. Lid Schuiten vertrekt en dat vraagt om opvolging; lid Hofman meldt zich aan.

4

min
Besluit

De commissie heeft besloten nu niet in te gaan op de uitnodiging. Eerst wil de commissie de uitkomsten afwachten van het eerder aangekondigde onderzoek en de hierbij behorende toekomstvoorstellen tegemoet zien.

5

min
Besluit

De commissie gaat graag in op de uitnodiging. In principe alle fracties vaardigen een lid af. De commissie constateert dat het tijdstip dubbelt met het afscheid van waarnemend burgemeester Van der Velden. De griffie zal voorstellen om het groepsinterview te vervroegen.

6

min
Besluit

De agenda wordt:
29 augustus: RV Zendmachtiging lokale omroep, RV Sportkompas, RIB + memo gymzalen
12 september: RV Sportboulevard + RIB Wantijbad, RIB personen met verward gedrag, Beantwoording vragen Careyn en Wmo-verordening
19 september: RIB Jeugd Q2, RV Zienswijze 'knoppen'notitie, RV Jongeren op de rit, Beantwoording vragen toekenning jeugdhulp

7

min
Besluit

De commissie heeft geen punten voor de rondvraag.

8

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CA van Verk
Commissiegriffier: D Coenen