Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1813453
Aanvang-sluiting 21-06-2017 20:00 - 21-06-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 21 juni 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent, stelt de agenda vast en doet twee mededelingen over een aangepaste en een nieuwe motie.
Deze worden nog niet besproken in de commissie omdat ze moeten worden ingediend in de raad.

3

Bij moties die de commissie niet wil afvoeren, is het verzoek een concrete opdracht te formuleren voor het college.

min
Besluit

De commissie stemt in met de voorstellen om moties af te voeren en heeft geen vragen of opmerkingen of andere moties.

4

Bij toezeggingen die de commissie niet wil afvoeren, is het verzoek een concrete opdracht te formuleren voor het college.

min
Besluit

De commissie stemt in met de voorstellen om toezeggingen af te voeren en heeft geen vragen of opmerkingen of andere toezeggingen.

5

min
Besluit

De commissie heeft geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

6

min
Besluit

De commissie bespreekt de in de raad van 15 juni ingediende moties en amendementen voor de commissie sociaal met elkaar en de portefeuillehouders.

7

min
Besluit

De commissie heeft geen punten voor de rondvraag.

8

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: H van der Linden / CML Lambrechts / PJ Heijkoop / PH Sleeking / REC Reynvaan
Commissiegriffier: D Coenen