Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1813316
Aanvang-sluiting 31-01-2017 20:00 - 31-01-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 31 januari 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering; er zijn geen mededelingen.
De volgorde zal iets anders zijn vanwege de grote hoeveelheid bezoekers: eerst de themabijeenkomst, daarna pas vaststellen besluitenlijst en vragen aan het college.

2

min
Besluit

Fractie CU/SGP geeft aan in de besluitenlijst een verzoek aan de wethouder te missen. Het gaat om het evalueren van het functioneren van mantelzorg in Dordrecht, met name de vraag in hoeverre mensen overbelast zijn: zitten we met de Wmo aan de grenzen van wat we van mantelzorgers mogen/kunnen verwachten?

3

min
Besluit

Fractie BVD stelt vragen aan het college.
Over pleegzorg: wij horen vanuit instellingen, maar ook van pleegouders, dat er nog steeds geen contracten zijn afgesloten voor pleegzorg, met name voor de kwetsbare groepen, bijvoorbeeld de kinderen met een licht verstandelijke beperking. Hierdoor is er onrust in pleegzorgland en krijgen jeugdigen geen passende hulp. U heeft eerder toegezegd dat u er alles aan zou doen om verdere onrust op dit gebied tegen te gaan. Pleegzorg is daarnaast het beste en het goedkoopste alternatief als kinderen niet meer thuis kunnen wonen, in vergelijking tot het plaatsen in drie milieus voorzieningen. Deze zorgvorm dient dus goed geborgd zijn. Kunt u ons vertellen wat u met deze signalen gaat doen en wanneer hier verbetering te verwachten valt?


Over cliëntondersteuning: al sinds de transitie een feit is heeft de fractie van Beter Voor Dordt aangekaart dat zij zich zorgen maken over de onafhankelijke cliëntondersteuning binnen de jeugdhulp. We zijn nu twee jaar verder en horen met de regelmaat van de klok dat cliënten en hun ouders de weg naar die ondersteuning niet kunnen vinden. Ook de begeleiding in bijvoorbeeld bezwaren laat te zeer te wensen over. Wat vindt u van deze signalering en wat gaat u er aan doen om deze wettelijke taak binnen jeugdhulp goed geborgd te krijgen?

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

De commissie houdt een thema-avond over sport, conform het programma. Tientallen afgevaardigden van verenigingen, accommodaties en maatschappelijke organisaties zijn aanwezig.
Wethouder Reynvaan houdt een inleiding op de avond; directeur Sportbedrijf Arno van Gerven presenteert het Sportkompas, de nieuwe sportvisie, onder meer met een filmpje.
De commissie gaat uiteen in groepen om met de afgevaardigden in gesprek te gaan over vier onderwerpen: verenigingshallen, sportparken, Sportboulevard en matches.

Van Gerven sluit de themabijeenkomst plenair af met een planning voor het komende jaar. Concreet:
- april 2017: raadsvoorstel verenigingshallen
- juni 2017: raadsvoorstel optimalisatie Sportboulevard
- juni 2017: raadsvoorstel kredietaanvraag sportparken Krommedijk en Schenkeldijk 


Naar aanleiding van de planning benadrukt de commissie de wens om raadsvoorstellen te ontvangen, wanneer daadwerkelijk besluitvorming wordt gevraagd. De wethouder zegt dit toe, en zal de commissie tussentijds informeren wanneer zij dit nodig acht.

5

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter kennisname naar de raad te sturen.

6

min
Besluit

De commissie besluit de brief aan te houden tot bij de bespreking van het te verwachten raadsvoorstel over het Sportkompas.

7

min
Besluit

De commissie besluit de brief aan te houden tot bij de bespreking van het te verwachten nieuwe verenigingshallenplan van de wethouder in april.

8

min
Besluit

De commissie heeft geen punten voor de rondvraag.

9

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: REC Reynvaan
Commissiegriffier: D Coenen