Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 174697
Aanvang-sluiting 02-06-2009 19:45 - 02-06-2009 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van  de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 02 juni 2009 in de SCD-vergadervleugel van het Regiokantoor aan de Noordendijk zal worden gehouden, aanvang 19.45 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De dames C. Safranti en D. Koppens van Leeuwen en de heer H. Weidema hebben zich afgemeld voor deze vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

2

min
Besluit
De burgemeester deelt mee dat hij bij de Kroon om ontslag heeft verzocht per 1 februari 2010. De raad stemt in met de in de lijst van ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brief is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende afhandeling (zie de bijlage).

3

min
Besluit
De raad stelt de notulen van de vergadering van adviescommissie van 14 april 2009 vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit
De raad stelt de 4e wijziging van de G.R. drechtsten vast.

5

min
Besluit
De raad stemt in met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid, verleent het college toestemming voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid en neemt kennis van de voorgenomen toetreding van de gemeenten uit de Hoeksche waard tot de GGD Zuid-Holland Zuid en wacht de besluitvorming daarover van de betrokken gemeenten af.

6

min
Besluit
De raad besluit:
a. de ontwikkeling van het terrein De Vlaming te doen plaatsvinden conform het
in de Notitie herontwikkeling terrein De Vlaming beschreven scenario 2
(integrale ontwikkeling als ecologische zone zonder bebouwingselement);
b. geen wensen en/of bedenkingen te hebben ten aanzien van de onderhavige
koopovereenkomst;
c. voor de ontwikkeling van het terrein De Vlaming een krediet beschikbaar te
stellen ten bedrage van € 385.000,-- te dekken uit het saldo Subsidie
bijdragen;
d. het resterende saldo van de Subsidie bijdragen (ad € 197.078,--) vrij te laten
vallen ten gunste van de Reserve Bovenwijkse voorziening.

7

min
Besluit
De raad besluit de opvattingen bij het voorstel aan de Drechtraad inzake het
containertransferium bij het Drechtstedenbestuur kenbaar te maken.

Stukken ter kennisname

min
Besluit
Voor kennsgeving aangenomen.

8

min
Algemeen besluit
Voor kennsgeving aangenomen.

9

min
Algemeen besluit
Voor kennsgeving aangenomen.

10

min
Algemeen besluit
Voor kennsgeving aangenomen.

11

min
Algemeen besluit
Voor kennsgeving aangenomen.

12

min
Algemeen besluit
Voor kennsgeving aangenomen.

13

min
Algemeen besluit
Voor kennsgeving aangenomen.

14

min
Algemeen besluit
Voor kennsgeving aangenomen.

15

min
Algemeen besluit
Voor kennsgeving aangenomen.

16

min
Algemeen besluit
Voor kennsgeving aangenomen.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 27 mei 2009 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage in de kapel van het stadhuis van vrijdag 29 mei 2009 10.00 uur tot dinsdag 2 juni 2009 15.30 uur.