Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale infrastructuur

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale infrastructuur

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale infrastructuur
Vergadernummer 174564
Aanvang-sluiting 26-05-2009 22:00 - 26-05-2009 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit
Er is in de adviescommissie, onverkort en brede, waardering voor de activiteiten van OSSO, maar er leven, ook na de ontvangst van de wethoudersbrief met aanvullende informatie, bij de fracties (kritische) vragen omtrent de hoogte van de kosten mede in relatie tot de beperkte doelgroep en de validiteit van derdenbijdragen. De vragen en opmerkingen worden door wethouder Lagendijk beantwoord. De wethoudersbrief kan hiermee als afgedaan worden beschouwd en de raadsinformatiebrief kan als kennisnamestuk naar de raad toe.

min
Algemeen besluit
Er is in de adviescommissie, onverkort en brede, waardering voor de activiteiten van OSSO, maar er leven, ook na de ontvangst van de wethoudersbrief met aanvullende informatie, bij de fracties (kritische) vragen omtrent de hoogte van de kosten mede in relatie tot de beperkte doelgroep en de validiteit van derdenbijdragen. De vragen en opmerkingen worden door wethouder Lagendijk beantwoord. De wethoudersbrief kan hiermee als afgedaan worden beschouwd en de raadsinformatiebrief kan als kennisnamestuk naar de raad toe.
min
Toezegging(en)
Toezegger: J.H. Lagendijk
Datum gepland: 01-10-2009
Datum gereed: 31-01-2012
Wethouder Lagendijk zegt toe om in oktober 2009, dus ruim vóór de begrotingsbehandeling, de raad schriftelijk een tussenstand van zaken te verstrekken over de financiën, de prestatie-indicatoren e.d.
Stand van zaken:
MO 23-01-2012: In april 2010 is gerapporteerd dat voor 2010 financiering geregeld was en dat voortzetting in 2011 nog nader afgewogen zou worden. De subsidieaanvraag 2011 is afgewezen. Agendacommissie 31-01-2012: Afvoeren.

Vervolgbehandeling op de commissiebehandeling van 27 januari jl.
min
Algemeen besluit
Er is in de adviescommissie, onverkort en brede, waardering voor de activiteiten van OSSO, maar er leven, ook na de ontvangst van de wethoudersbrief met aanvullende informatie, bij de fracties (kritische) vragen omtrent de hoogte van de kosten mede in relatie tot de beperkte doelgroep en de validiteit van derdenbijdragen. De vragen en opmerkingen worden door wethouder Lagendijk beantwoord. De wethoudersbrief kan hiermee als afgedaan worden beschouwd en de raadsinformatiebrief kan als kennisnamestuk naar de raad toe.
min
Toezegging(en)
Toezegger: J.H. Lagendijk
Datum gepland: 01-10-2009
Datum gereed: 31-12-2012
Wethouder Lagendijk zegt toe om in oktober 2009, dus ruim vóór de begrotingsbehandeling, de raad schriftelijk een tussenstand van zaken te verstrekken over de financiën, de prestatie-indicatoren e.d.
Stand van zaken:
MO 23-01-2012:In april 2010 is gerapporteerd dat voor 2010 financiering geregeld was en dat voortzetting in 2011 nog nader afgewogen zou worden. De subsidieaanvraag 2011 is afgewezen. Agendacommissie 31-01-2012: Afvoeren.

Kamervoorzitter: J.J.W. van Dongen
Portefeuillehouder: J.H. Lagendijk
Thema: Maatsch. voorzieningen