Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1702245
Aanvang-sluiting 15-11-2016 20:00 - 15-11-2016 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 15 november 2016 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 20.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Motie vreemd aan de orde van de fractie PvdA wordt als laatste bespreekpunt aan de agenda toegevoegd, en bespreekpunten 36 en 37 worden in omgekeerde volgorde behandeld.


De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de adviescommissie van 25 oktober 2016 vast.

Hamerstukken

3

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af.

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af.

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af: de inhoud van deze raadsinformatiebrief wensen zij te betrekken bij de toekomstige bespreking van windmolens.

29

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

30

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

31

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

32

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

33

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

34

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

35

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

36

De commissie Bestuur en Middelen van 11 oktober 2016 is verdeeld over de vraag of Dordrecht met 1 of 2 bestuurders moet zijn vertegenwoordigd in het Drechtstedenbestuur. BVD, CDA en CU/SGP zijn van mening dat Dordrecht als centrumgemeente een zwaardere stem moet hebben in het bestuur, de andere partijen zijn van mening dat het Drechtstedenbestuur gevarieerd moet worden samengesteld, en dat 1 bestuurder vanuit Dordrecht daarbij voldoende kan zijn.
D66 heeft aangekondigd met een amendement te komen op dit punt.

min
Besluit

Er zijn 3 amendementen ingediend. Amendement A1 is ingetrokken. Amendement A2 is verworpen (24 tegen en 12 voor). De raad stemt bij amendement A1 A met 18 stemmen voor en 18 tegen (stemmen staken). Het amendement A1 A en het voorstel worden op 22 november opnieuw in stemming gebracht.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendment Wijziging GRD CDA
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit aan de tekst van het ontwerp-besluit, luidende 1. het Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (elfde wijziging) met uitzondering van artikel III vast te stellen. Het volgende beslispunt toe te voegen 2. het voorstel van artikel III terug te sturen naar de Drechtraad met verzoek discussie verder te voeren om te komen tot een voorstel waarin is meegenomen: • toetreding van de gemeente Hardinxveld - Giessendam en daarmee een vertegenwoordiging in o.a. het DSB • Direct na toetreding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam een derde Dordtse DSB bestuurder te benoemen.
A1 Amendement Wijziging GRD CDA.pdf
Titel: A1a Amendement Wijziging GRD CDA
Status: Stemmen staken
Indieners: Besluit aan de tekst van het ontwerp-besluit, luidende 1. het Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (elfde wijziging) met uitzondering van artikel III vast te stellen. Het volgende beslispunt toe te voegen 2. het voorstel van artikel III terug te sturen naar de Drechtraad met verzoek discussie verder te voeren om te komen tot een voorstel waarin is meegenomen: • toetreding van de gemeente Hardinxveld - Giessendam en daarmee een vertegenwoordiging in o.a. het DSB • Direct na toetreding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam een minimum van 2 Dordtse DSB leden te handhaven.
A1a Amendement wijziging GRD CDA.pdf
A1a Amendement wijziging GRD fractie-CDA.pdf
Titel: A2 Amendement Wijziging GRD D66
Status: Verworpen
Indieners: Besluit aan de tekst van het ontwerp-besluit, luidende 1. het Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (elfde wijziging) met uitzondering van artikel III vast te stellen. Het volgende beslispunt toe te voegen 2. het voorstel van artikel III terug te sturen naar de Drechtraad met verzoek discussie verder te voeren om te komen tot een voorstel waarin is meegenomen: • de vertegenwoordiging van regionaal, coördinerend en opdrachtportefeuillehouders • het netwerkprofiel voor alle netwerkbestuurders • toetreding van de gemeente Hardinxveld - Giessendam en daarmee een vertegenwoordiging in o.a. het DSB
A2 Amendement wijziging GRD D66.pdf
A2 Amendement wijziging GRD fractie-D66.pdf

37

De fracties hebben tijd gevraagd om kennis te nemen van de stukken.
Mogelijk is er geen aanleiding voor een debat; een politieke vraag kon op 25 oktober nog niet worden geformuleerd.

 

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

38

min
Besluit

Motie vreemd aan de orde van de dag 'aanpak dak- en thuislozen Zwijndrechtse brug' is ingetrokken.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op dinsdag 1 november 2016 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.