Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale infrastructuur

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale infrastructuur

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale infrastructuur
Vergadernummer 165068
Aanvang-sluiting 14-04-2009 22:00 - 14-04-2009 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit
Alleen de eerste termijn en de beantwoording van de wethouder hebben plaatsgevonden. De woordvoerders van GroenLinks, ECO-Dordt, PvdA, VVD en fractie Karapinar hebben aangegeven dat zij wat zij tijdens het sprekersplein hebben vernomen eerst willen terugkoppelen naar hun fracties voordat zij met een definitief standpunt komen.
De woordvoerders van BETER VOOR DORDT en VSP geven aan dat hun fracties tegen dit voorstel zijn. De woordvoerders van ChristenUnie/SGP en het CDA geven aan dat zij volledig achter het voorstel staan. De woordvoerder van D66 heeft ook nog geen definitief standpunt verwoord.
De commissie adviseert de Agendacommissie de tweede termijn van de discussie te agenderen voor de raad van 12 mei 2009. De raadsinformatiebrief over voortgang locatiekeuzetraject Hostelvoorziening (dossiernr. 136844) zal bij de discussie worden betrokken.

Kamervoorzitter: J.C.C. Bruggeman
Portefeuillehouder: AT Kamsteeg
Thema: Zorg