Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1645508
Aanvang-sluiting 08-03-2016 20:00 - 08-03-2016 20:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 08 maart 2016 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.00 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De notulen van de Hamerraad en Commissies van 9 februari 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.

Hamerstukken

3

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

9

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 18 februari 2016 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.