Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Veiligheid & Handhaving

Gemeente Dordrecht

Agenda Veiligheid & Handhaving

Details van de vergadering/agenda
Titel Veiligheid & Handhaving
Vergadernummer 161205
Aanvang-sluiting 21-04-2009 20:15 - 21-04-2009 21:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Themavergadering Veiligheid en Handhaving waarbij onderstaande dossiers als leidraad dienen.

min
Besluit
Een delegatie van de Adviescommissie vergadert met vertegenwoordigers van brandweer, politie, openbaar ministerie en milieudienst over handhaving en veiligheid. Er worden diverse presentaties gehouden en er worden allerlei vragen gesteld die door de portefeuillehouder en de externe professionals naar tevredenheid van de commissie worden beantwoord. De commissie adviseert alle geagendeerde raadsinformatiebrieven ter kennisname te agenderen voor de raad van 12 mei en het raadsvoorstel betreffende de 4e wijziging van de APV als hamerstuk te agenderen voor de raad van 12 mei. De fracties van Beter Voor Dordt en GroenLinks kondigen een mogelijke stemverklaring aan bij het raadsvoorstel over de APV. De fractie van GroenLinks kondigt ook een stemverklaring aan bij de raadsinformatiebrief over het cameratoezicht Leerpark.

min
Besluit
ter kennisname agenderen in de raad van 12 mei 2009.

min
Besluit
Ter kennisname agenderen voor de raad van 12 mei 2009.

min
Besluit
Ter kennisname agenderen in de raad van 12 mei 2009.

min
Besluit
Ter kennisname agenderen voor de raad van 12 mei 2009.


Kamervoorzitter: K.M. Rusinovic
Portefeuillehouder: (R.J.G. Bandell)
Thema: Integrale veiligheid