Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1589005
Aanvang-sluiting 11-10-2016 16:00 - 11-10-2016 18:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 11 oktober 2016 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 16.00 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de adviescommissies vast.

Hamerstukken

3

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie PvdA legt een stemverklaring af.

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie PvdA legt een stemverklaring af.

Stukken ter kennisname

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

17

Zie bijgevoegd behandelschema

min
Besluit

De bespreking van de Begroting 2017 wordt op 25 oktober voortgezet.

18

min
Besluit

De bespreking van de Begroting 2017 wordt op 25 oktober voortgezet.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 29 september 2016 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.