Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1587006
Aanvang-sluiting 15-06-2016 14:00 - 15-06-2016 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op woensdag 15 juni 2016 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Aan de agenda wordt motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties GroenLinks, PvdA en SP toegevoegd. (laatste bespreekstuk) De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

Hamerstukken

3

4

5

6

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Beter voor Dordt legt een stemverklaring af.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Beter voor Dordt legt een stemverklaring af. De fracties CU/SGP en VVD stemmen daarmee in.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Beter voor Dordt legt een stemverklaring af.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Beter voor Dordt legt een stemverklaring af.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

18

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

19

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

20

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

29

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

30

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

31

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

32

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

33

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

34

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

35

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Stemverklaring van fracties Beter voor Dordt en PvdA.

36

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

37

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Motie(s)
Titel: M 2 Motie Vertrouwen en Sturen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Voor de tekst van de motie zie bijgevoegde pdf
M 2 Motie Vertrouwen en Sturen.pdf
Titel: M 3 Motie De burger in Kengetallen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Vraagt het college • De sociale kaart middels kenbaar maken van kengetallen beter in te vlechten in de jaarcijfers • Hiermee voor te sorteren op de toekomstige behoefte aan Open Data • Door dit proces de burger een betere plaats te geven in de jaarcijfers
M 3 Motie De Burger in Kengetallen.pdf

38

De agendapunten 37 en 38 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

39

min
Besluit

Deze motie wordt nader besproken in commissieverband alvorens naar de raad te worden gestuurd.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 2 juni 2016 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.