Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1586995
Aanvang-sluiting 12-04-2016 20:00 - 12-04-2016 20:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 12 april 2016 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.00 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De notulen van de commissievergaderingen van 15 en 22 maart 2016 worden opnieuw ter vaststelling geagendeerd voor de raad van 10 mei 2016.

Hamerstukken

3

Dit voorstel is in de raad van 29 maart 2016 voldoende besproken, maar formeel gezien niet besloten. Vandaar deze herhaalde agendering als hamerstuk.

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel en bekrachtigt de geheimhouding van de bijlagen.

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie D66 legt een stemverklaring af.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. de fractie VVD legt een stemverklaring tegen af.

7

Stukken ter kennisname

8

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af, daarin gesteund door ChristenUnie/SGP.

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 31 maart 2016 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.