Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen / Agendadeel

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen / Agendadeel

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen / Agendadeel
Vergadernummer 1586566
Aanvang-sluiting 23-08-2016 18:00 - 23-08-2016 18:30
Hoofdvergadering Commissies agendadeel (aansluitend BBQ)

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 23 augustus 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 18.00 uur. 

Aansluitend (19.00 uur) de zomerbarbecue bij Restaurant & Partycentrum Wantijcentrum Wantijpaviljoen.

De Commissiegriffier,

F.M. Lagerveld

1

min
Besluit

Aanwezig zijn de heren Schalken, Vd Burgt, Reumers, Bronkhorst, Puik, Staat, Tazelaar, Engelberts, Portier en de dames Mous, Kruger, De Smoker (voorzitter) en Lagerveld (commissiegriffier).
Mededelingen  
- De voorzitter deelt mee dat de RKC onderzoek doet naar burgerparticipatie en organiseert een bijeenkomst met raadsleden op 13 september. Een aantal raadsleden meldt zich nog aan en dat zijn: De Smoker, Staat, Mous en Tazelaar.  
- De voorzitter deelt mee dat op woensdag 12 oktober de gevraagde begrotingscursus zal worden gehouden (tijdstip 20:00-22:00 uur).  
- De commissie gaat akkoord dat de Stichting Breedband op 25 oktober 2016 wordt uitgenodigd. De begroting komt in het volgende agendadeel. Dhr Reumers vraagt naar de jaarrekeningen 2014 en 2015. De griffie zal deze opvragen. Hij vraagt zich af of de gemeente nog wel eigenaar moet zijn van zo'n stichting.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De agenda's voor 30 augustus, 13 en 20 september zullen er als volgt uitzien:   30 augustus (De jongerenraad valt eraf aangezien hun plan nog concreter moet worden gemaakt)   Cameratoezicht: met aanvullende vragen Jaarrekening 2015 en de second opinion (incl toelichting van het onderzoeksbureau).   13 sept Beleidsplan VR en jaargesprek Veiligheidsregio DG&J   20 sept Thema avond Informatieveiligheid BURAP  

5

min
Besluit

Rondvraag
Dhr. Reumers op of rond Koningsdag hebben ze vanuit D66 nog een vraag gesteld. 1,5 jaar geleden is er afgestapt van de vrijmarkt. Doen we daar echt niet meer aan of was dat dat tijdelijk? Hij wacht nog op antwoord van het college. Er zal een herinnering worden gestuurd naar het college.  
Dhr. Portier heeft een vraag over PFOA. De voorzitter verwijst hem hiervoor naar de commissie Fysiek waar alles over dit onderwerp wordt behandeld.  
De voorzitter sluit de vergadering om 18:40. uur.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Commissiegriffier: FM Lagerveld