Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1581612
Aanvang-sluiting 24-01-2017 20:15 - 24-01-2017 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 24 januari 2017 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering, stelt de agenda vast en doet enkele mededelingen:
- de volgende RIB over de vangnetuitkering ligt op 7 februari in het college;
- de RIB's vangnetuitkering Participatiewet liggen niet bij de commissie B&M omdat eventueel ook inhoudelijke behandeling gevraagd wordt;
- de gestelde art.40-vragen over dak- en thuislozen en de Zwijndrechtsebrug liggen eind januari, begin februari in het college.

2

min
Besluit

Fractie BVD stelt vragen over de vastgestelde agenda voor 31 januari, over de opzet van de themabijeenkomst Sport. De griffie zal de commissie informeren over de opzet, zodat fracties hun afvaardiging kunnen bepalen.
Fractie PvdA vindt de geformuleerde politieke vraag onduidelijk, bij de agendering van de beantwoording door het college van art.40-vragen Offensief tegen kinderleed. Fractie CDA zal met een alternatief komen.
De voorzitter stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

Fractie GroenLinks stelt vragen aan het college:

Vrijdag 20 januari j.l. heeft commissielid Van Bekhoven een telefoongesprek gehad met mevrouw Venlo, beheerster van het Praathuis. De beheerster gaf aan dat er nog onduidelijkheden zijn over een volgende locatie. Zij zou nog niets hebben vernomen van de mogelijkheden binnen StaPal. Is er voldoende communicatie tussen het Praathuis, de gemeente en StaPal?

Een drietal activiteiten gaan naar StaPal, staat in uw memo van 15 december 2016. Zijn deze activiteiten te combineren met activiteiten van StaPal? Wordt er samen met het Praathuis gekeken naar alternatieven als StaPal niet voor een volledige oplossing t.a.v. huisvesting en uitvoering van activiteiten kan zorgen? Hoe is daar de stand van zaken van? Is er een oplossingsmogelijkheid voor de attributen uit het Praathuis, zolang er geen ander onderkomen is?

Het Praathuis heeft een termijn gekregen tot 1 februari 2017 om het huidig onderkomen te verlaten en een ander onderkomen te realiseren. Wij zijn ons bewust dat het al veel eerder bekend was bij het Praathuis (hetgeen mevrouw Venlo ook onderschrijft) en er mogelijk beter geanticipeerd had kunnen worden op deze situatie. Echter nu de fatale datum van verandering nadert en er nog onvoldoende oplossingen lijken te zijn gevonden, komt het Praathuis in de problemen. Wat is er aan gemeentelijke ondersteuning mogelijk om uit deze impasse te komen?

Aanvullend verzoekt fractie BVD het college om de beantwoording te sturen aan de hele commissie.
Fractie VSP roept het college op om ambtelijke ondersteuning beschikbaar te stellen aan het Praathuis.

STUKKEN TER BESPREKING

4

De raadsinformatiebrief is uit september 2016. Ter actualisering van het onderwerp zullen we beginnen met een korte presentatie met aanvullende informatie over mantelzorg. Het college wil bij de bespreking vervolgens graag de wensen van de commissie ophalen voor het uitvoeringsprogramma 2017-2018.

min
Besluit

Met de raadsinformatiebrief uit september 2015 als vertrekpunt, geven twee ambtenaren (Guido Jochems en Pauline Geldhof) een actualisering van de stand van zaken over heel 2016. Fracties stellen aanvullend verhelderende vragen.
Vervolgens geven de fracties hun wensen en opvattingen mee voor het uitvoeringsprogramma mantelzorg 2017-2018. Het debat spitst zich toe op de geformuleerde politieke vraag: vindt de gemeenteraad het wenselijk dat de huishoudelijke bijdrage van minderjarige kinderen wordt meegewogen in het vaststellen van de zorgindicatie? CDA gaat aanvullende vragen stellen aan het college over het beleid anno 2017; PvdA steunt dit.
De commissie houdt de raadsinformatiebrief en de beantwoording van de art.40-vragen aan in afwachting van nieuwe antwoorden van het college.

Nadien toegevoegd: met de bespreking van de uitvoeringsagenda mantelzorg 2017-2018 in de commissie op 16 mei kan deze RIB voor kennisgeving worden gestuurd aan de raad.

5

De agendapunten 5 en 6 worden gezamenlijk besproken.
De politieke vraag hierbij wordt door dhr. Merkuur namens het CDA gesteld en luidt: Vindt de gemeenteraad het wenselijk dat de huishoudelijke bijdrage van minderjarige kinderen wordt meegewogen in het vaststellen van de zorgindicatie.
De PvdA ondersteunt het voorstel om dit te bespreken.

min
Besluit

Met de raadsinformatiebrief uit september 2015 als vertrekpunt, geven twee ambtenaren (Guido Jochems en Pauline Geldhof) een actualisering van de stand van zaken over heel 2016. Fracties stellen aanvullend verhelderende vragen.
Vervolgens geven de fracties hun wensen en opvattingen mee voor het uitvoeringsprogramma mantelzorg 2017-2018. Het debat spitst zich toe op de geformuleerde politieke vraag: vindt de gemeenteraad het wenselijk dat de huishoudelijke bijdrage van minderjarige kinderen wordt meegewogen in het vaststellen van de zorgindicatie? CDA gaat aanvullende vragen stellen aan het college over het beleid anno 2017; PvdA steunt dit.
De commissie houdt de raadsinformatiebrief en de beantwoording van de art.40-vragen aan in afwachting van nieuwe antwoorden van het college.

6

min
Besluit

Fracties hebben geen punten voor de rondvraag.

7

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: CML Lambrechts
Commissiegriffier: D Coenen