Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1580252
Aanvang-sluiting 19-04-2016 20:00 - 19-04-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 19 april 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

STUKKEN TER BESPREKING

4

Betreft het sprekersplein over dit bestemmingsplan. De commissie bespreekt het voorstel inhoudelijk op 26 april.

5

Aanbieden van petitie bewoners Nieuw Krispijn over betaald parkeren in de wijk en aansluitend de inhoudelijk bespreking van de raadsinformatiebrief.

De politieke vragen luiden:
- Moet het college gaan werken aan kleinschalige oplossingen voor het verlichten van de parkeerdruk in delen van Nieuw Krispijn?
- Sluit het gevolgde communicatietraject voldoende aan bij de participatiewerkwijze die wij van de gemeente verwachten?
- Biedt het huidige proces rondom vereiste invulling van een parkeernorm bij nieuwbouwprojecten in niet betaald parkeerzones, voldoende waarborgen om het beoogde doel te bereiken?

6

De commissie besloot op verzoek van de wethouder dit raadsvoorstel te agenderen voor een bespreking. Er is geen politieke vraag geformuleerd.

7

De commissie besloot deze raadsinformatiebrief te bespreken in een commissie Fysieke Leefomgeving zodra er duidelijkheid is over de gesprekken inzake het intercitydossier.

8

9

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: PH Sleeking / H van der Linden
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad