Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1580227
Aanvang-sluiting 23-06-2016 20:00 - 23-06-2016 23:00

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de extra openbare vergadering met als thema 'meepraten over bloedtesten Dupont/Chemours', die op donderdag 23 juni 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

STUKKEN TER BESPREKING

2

min
Besluit

Mevrouw Wind, mevrouw Starrenburg, de heer Van de Slot en  de heer Jongmans maken spreken in bij de commissie. De insprekers lichten toe waarom ze het van belang vinden dat alle bewoners op vrijwillige basis een bloedtest af kunnen laten nemen. Duidelijkheid over bepaalde bloedwaardes biedt weliswaar geen handelingsperspectief, het biedt wel een stukje houvast. De commissieleden stellen enkele aanvullende vragen. Vervolgens wordt de raadsinformatiebrief besproken. In deze bespreking is aandacht voor de communicatie (met de wijk en intern), voor de steekproef van het RIVM, voor gewenste coördinerende rol van de gemeente Dordrecht en de toegevoegde waarde van een bloedtest voor alle bewoners. Vervolgens wordt de motie de vervuiler betaald behandeld. De voors- en tegens passeren de revue. Verschillende varianten (parallel traject, uitbreiden steekproef RIVM) komen aan bod. Naar aanleiding van deze bespreking kondigen de indieners van de motie aan met een aanpassing te zullen komen. Deze aangepaste motie wordt als bespreekpunt toegevoegd aan de debatraad van 28/29 juni. De raadsinformatiebrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

3

Het debat zal gaan over de vraag of de gemeente voor mensen die daarvoor in aanmerking wensen te komen bloedtesten moet laten uitvoeren en daarbij de benodigde informatie en begeleiding te geven.

min
Besluit

Mevrouw Wind, mevrouw Starrenburg, de heer Van de Slot en  de heer Jongmans maken spreken in bij de commissie. De insprekers lichten toe waarom ze het van belang vinden dat alle bewoners op vrijwillige basis een bloedtest af kunnen laten nemen. Duidelijkheid over bepaalde bloedwaardes biedt weliswaar geen handelingsperspectief, het biedt wel een stukje houvast. De commissieleden stellen enkele aanvullende vragen. Vervolgens wordt de raadsinformatiebrief besproken. In deze bespreking is aandacht voor de communicatie (met de wijk en intern), voor de steekproef van het RIVM, voor gewenste coördinerende rol van de gemeente Dordrecht en de toegevoegde waarde van een bloedtest voor alle bewoners. Vervolgens wordt de motie de vervuiler betaald behandeld. De voors- en tegens passeren de revue. Verschillende varianten (parallel traject, uitbreiden steekproef RIVM) komen aan bod. Naar aanleiding van deze bespreking kondigen de indieners van de motie aan met een aanpassing te zullen komen. Deze aangepaste motie wordt als bespreekpunt toegevoegd aan de debatraad van 28/29 juni. De raadsinformatiebrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

4

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De commissie sluit om 22:45 uur de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Portefeuillehouder: H van der Linden / CML Lambrechts
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad