Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1554968
Aanvang-sluiting 19-01-2016 20:15 - 19-01-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 19 januari 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

F.M. Lagerveld

 

 

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. De heer Burggraaf verzoekt om agendapunt 11 als eerste te behandelen en de commissie stemt daarmee in. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

Mw. De Smoker refereert aan de gevraagde informatie over OZB, GoedAf etc. en vraagt zich af waar die informatie blijft. De wethouder is in de tussentijd wederom gevraagd naar de stukken/informatie maar een reactie is nog niet binnen. Mw. De Smoker vraagt om een schriftelijke reactie. Dit zal worden doorgegeven door de griffie.


Mw. De Smoker verzoekt om Parkschap de Biesbosch uit te nodigen voor 9 februari a.s. De commissie stemt hiermee in. Dit onderwerp zal dan naast OZB en heffingen worden geagendeerd.


 

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

De bespreking richt zich van het legaliseren van sortdrugs legaliseren tot het sluiten van alle coffeeshops. GL wil kiezen voor de variant 'regelen'; het gebruik is niet meer te voorkomen dus beleid moet zich richten op schade beperken. De VSP vraagt zich af waarom cannabis niet via de huisarts/apotheker te krijgen is als dit een levensbehoefte is. Het CDA wil coffeeshops uit de buurt van woonwijken omdat uit onderzoek blijkt dat als kinderen niet in de buurt van een coffeeshop wonen zij minder snel gaan gebruiken. BVD vindt dat er een goede aanpak is en wil niet vooruitlopen of experimenteren met ander beleid. De SP is ook voor 'regelen' zoals aangegeven door GL. Teruggaan naar 0 coffeeshops wil zij niet omdat dit de overlast op straat verhoogt. De oproep van de SP om met elkaar te praten spreekt D66 aan om de druk aan de achterdeur te verlichten en te kijken wat gaan we hier aan doen in plaats het te hebben over hoe groot het probleem is. De PvdA pleit voor een experiment en op zijn minst een onderzoek naar reguleren omdat het huidige beleid niet werkt. Mochten er te veel nadelen aan het experiment kleven dan zal het standpunt worden gewijzigd. De SGP/CU geeft aan het liefst 0 coffeeshops te zien in Dordrecht maar kan leven met de huidige 5 coffeeshops. Dhr Wagemakers geeft aan te aarzelen om te experimenteren maar is voorstander van een onderzoek zoals de PvdA voorstelt en geeft aan dat er op ZHZ- niveau gekeken kan worden welke mogelijkheden er zijn.


De burgemeester geeft aan te maken te hebben met nationale en internationale wetgeving en hij is o.a. om die reden tegen experimenten. Hij ziet dit niet als een kerntaak en het zou ook buitenwettelijk zijn als hij dat zou toestaan. Hij vindt verder dat  - hoewel je wellicht geholpen wordt door de omstandigheden iets te doen - het ieders eigen verantwoordelijkheid blijft om thuis wiet te gaan telen.


Hij geeft tot slot aan dit op ZHZ niveau te willen bespreken en te vragen hoe het lokaal daar ligt en zal de raad daarover een terugkoppeling geven. Hij zal dit per brief doen.
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 februari 2016.

5

min
Besluit

De bespreking richt zich van het legaliseren van sortdrugs legaliseren tot het sluiten van alle coffeeshops. GL wil kiezen voor de variant 'regelen'; het gebruik is niet meer te voorkomen dus beleid moet zich richten op schade beperken. De VSP vraagt zich af waarom cannabis niet via de huisarts/apotheker te krijgen is als dit een levensbehoefte is. Het CDA wil coffeeshops uit de buurt van woonwijken omdat uit onderzoek blijkt dat als kinderen niet in de buurt van een coffeeshop wonen zij minder snel gaan gebruiken. BVD vindt dat er een goede aanpak is en wil niet vooruitlopen of experimenteren met ander beleid. De SP is ook voor 'regelen' zoals aangegeven door GL. Teruggaan naar 0 coffeeshops wil zij niet omdat dit de overlast op straat verhoogt. De oproep van de SP om met elkaar te praten spreekt D66 aan om de druk aan de achterdeur te verlichten en te kijken wat gaan we hier aan doen in plaats het te hebben over hoe groot het probleem is. De PvdA pleit voor een experiment en op zijn minst een onderzoek naar reguleren omdat het huidige beleid niet werkt. Mochten er te veel nadelen aan het experiment kleven dan zal het standpunt worden gewijzigd. De SGP/CU geeft aan het liefst 0 coffeeshops te zien in Dordrecht maar kan leven met de huidige 5 coffeeshops. Dhr Wagemakers geeft aan te aarzelen om te experimenteren maar is voorstander van een onderzoek zoals de PvdA voorstelt en geeft aan dat er op ZHZ- niveau gekeken kan worden welke mogelijkheden er zijn.


De burgemeester geeft aan te maken te hebben met nationale en internationale wetgeving en hij is o.a. om die reden tegen experimenten. Hij ziet dit niet als een kerntaak en het zou ook buitenwettelijk zijn als hij dat zou toestaan. Hij vindt verder dat  - hoewel je wellicht geholpen wordt door de omstandigheden iets te doen - het ieders eigen verantwoordelijkheid blijft om thuis wiet te gaan telen.


Hij geeft tot slot aan dit op ZHZ niveau te willen bespreken en te vragen hoe het lokaal daar ligt en zal de raad daarover een terugkoppeling geven. Hij zal dit per brief doen.

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 februari 2016.

6

min
Besluit

De bespreking richt zich van het legaliseren van sortdrugs legaliseren tot het sluiten van alle coffeeshops. GL wil kiezen voor de variant 'regelen'; het gebruik is niet meer te voorkomen dus beleid moet zich richten op schade beperken. De VSP vraagt zich af waarom cannabis niet via de huisarts/apotheker te krijgen is als dit een levensbehoefte is. Het CDA wil coffeeshops uit de buurt van woonwijken omdat uit onderzoek blijkt dat als kinderen niet in de buurt van een coffeeshop wonen zij minder snel gaan gebruiken. BVD vindt dat er een goede aanpak is en wil niet vooruitlopen of experimenteren met ander beleid. De SP is ook voor 'regelen' zoals aangegeven door GL. Teruggaan naar 0 coffeeshops wil zij niet omdat dit de overlast op straat verhoogt. De oproep van de SP om met elkaar te praten spreekt D66 aan om de druk aan de achterdeur te verlichten en te kijken wat gaan we hier aan doen in plaats het te hebben over hoe groot het probleem is. De PvdA pleit voor een experiment en op zijn minst een onderzoek naar reguleren omdat het huidige beleid niet werkt. Mochten er te veel nadelen aan het experiment kleven dan zal het standpunt worden gewijzigd. De SGP/CU geeft aan het liefst 0 coffeeshops te zien in Dordrecht maar kan leven met de huidige 5 coffeeshops. Dhr Wagemakers geeft aan te aarzelen om te experimenteren maar is voorstander van een onderzoek zoals de PvdA voorstelt en geeft aan dat er op ZHZ- niveau gekeken kan worden welke mogelijkheden er zijn.


De burgemeester geeft aan te maken te hebben met nationale en internationale wetgeving en hij is o.a. om die reden tegen experimenten. Hij ziet dit niet als een kerntaak en het zou ook buitenwettelijk zijn als hij dat zou toestaan. Hij vindt verder dat  - hoewel je wellicht geholpen wordt door de omstandigheden iets te doen - het ieders eigen verantwoordelijkheid blijft om thuis wiet te gaan telen.


Hij geeft tot slot aan dit op ZHZ niveau te willen bespreken en te vragen hoe het lokaal daar ligt en zal de raad daarover een terugkoppeling geven. Hij zal dit per brief doen.

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 februari 2016.

7

min
Besluit

De bespreking richt zich van het legaliseren van sortdrugs legaliseren tot het sluiten van alle coffeeshops. GL wil kiezen voor de variant 'regelen'; het gebruik is niet meer te voorkomen dus beleid moet zich richten op schade beperken. De VSP vraagt zich af waarom cannabis niet via de huisarts/apotheker te krijgen is als dit een levensbehoefte is. Het CDA wil coffeeshops uit de buurt van woonwijken omdat uit onderzoek blijkt dat als kinderen niet in de buurt van een coffeeshop wonen zij minder snel gaan gebruiken. BVD vindt dat er een goede aanpak is en wil niet vooruitlopen of experimenteren met ander beleid. De SP is ook voor 'regelen' zoals aangegeven door GL. Teruggaan naar 0 coffeeshops wil zij niet omdat dit de overlast op straat verhoogt. De oproep van de SP om met elkaar te praten spreekt D66 aan om de druk aan de achterdeur te verlichten en te kijken wat gaan we hier aan doen in plaats het te hebben over hoe groot het probleem is. De PvdA pleit voor een experiment en op zijn minst een onderzoek naar reguleren omdat het huidige beleid niet werkt. Mochten er te veel nadelen aan het experiment kleven dan zal het standpunt worden gewijzigd. De SGP/CU geeft aan het liefst 0 coffeeshops te zien in Dordrecht maar kan leven met de huidige 5 coffeeshops. Dhr Wagemakers geeft aan te aarzelen om te experimenteren maar is voorstander van een onderzoek zoals de PvdA voorstelt en geeft aan dat er op ZHZ- niveau gekeken kan worden welke mogelijkheden er zijn.


De burgemeester geeft aan te maken te hebben met nationale en internationale wetgeving en hij is o.a. om die reden tegen experimenten. Hij ziet dit niet als een kerntaak en het zou ook buitenwettelijk zijn als hij dat zou toestaan. Hij vindt verder dat  - hoewel je wellicht geholpen wordt door de omstandigheden iets te doen - het ieders eigen verantwoordelijkheid blijft om thuis wiet te gaan telen.


Hij geeft tot slot aan dit op ZHZ niveau te willen bespreken en te vragen hoe het lokaal daar ligt en zal de raad daarover een terugkoppeling geven. Hij zal dit per brief doen.


De commissie besluit dat deze brief voldoende is besproken.

8

min
Besluit

De bespreking richt zich van het legaliseren van sortdrugs legaliseren tot het sluiten van alle coffeeshops. GL wil kiezen voor de variant 'regelen'; het gebruik is niet meer te voorkomen dus beleid moet zich richten op schade beperken. De VSP vraagt zich af waarom cannabis niet via de huisarts/apotheker te krijgen is als dit een levensbehoefte is. Het CDA wil coffeeshops uit de buurt van woonwijken omdat uit onderzoek blijkt dat als kinderen niet in de buurt van een coffeeshop wonen zij minder snel gaan gebruiken. BVD vindt dat er een goede aanpak is en wil niet vooruitlopen of experimenteren met ander beleid. De SP is ook voor 'regelen' zoals aangegeven door GL. Teruggaan naar 0 coffeeshops wil zij niet omdat dit de overlast op straat verhoogt. De oproep van de SP om met elkaar te praten spreekt D66 aan om de druk aan de achterdeur te verlichten en te kijken wat gaan we hier aan doen in plaats het te hebben over hoe groot het probleem is. De PvdA pleit voor een experiment en op zijn minst een onderzoek naar reguleren omdat het huidige beleid niet werkt. Mochten er te veel nadelen aan het experiment kleven dan zal het standpunt worden gewijzigd. De SGP/CU geeft aan het liefst 0 coffeeshops te zien in Dordrecht maar kan leven met de huidige 5 coffeeshops. Dhr Wagemakers geeft aan te aarzelen om te experimenteren maar is voorstander van een onderzoek zoals de PvdA voorstelt en geeft aan dat er op ZHZ- niveau gekeken kan worden welke mogelijkheden er zijn.


De burgemeester geeft aan te maken te hebben met nationale en internationale wetgeving en hij is o.a. om die reden tegen experimenten. Hij ziet dit niet als een kerntaak en het zou ook buitenwettelijk zijn als hij dat zou toestaan. Hij vindt verder dat  - hoewel je wellicht geholpen wordt door de omstandigheden iets te doen - het ieders eigen verantwoordelijkheid blijft om thuis wiet te gaan telen.


Hij geeft tot slot aan dit op ZHZ niveau te willen bespreken en te vragen hoe het lokaal daar ligt en zal de raad daarover een terugkoppeling geven. Hij zal dit per brief doen.

De commissie besluit dat deze brief voldoende is besproken.

9

min
Besluit

De bespreking richt zich van het legaliseren van sortdrugs legaliseren tot het sluiten van alle coffeeshops. GL wil kiezen voor de variant 'regelen'; het gebruik is niet meer te voorkomen dus beleid moet zich richten op schade beperken. De VSP vraagt zich af waarom cannabis niet via de huisarts/apotheker te krijgen is als dit een levensbehoefte is. Het CDA wil coffeeshops uit de buurt van woonwijken omdat uit onderzoek blijkt dat als kinderen niet in de buurt van een coffeeshop wonen zij minder snel gaan gebruiken. BVD vindt dat er een goede aanpak is en wil niet vooruitlopen of experimenteren met ander beleid. De SP is ook voor 'regelen' zoals aangegeven door GL. Teruggaan naar 0 coffeeshops wil zij niet omdat dit de overlast op straat verhoogt. De oproep van de SP om met elkaar te praten spreekt D66 aan om de druk aan de achterdeur te verlichten en te kijken wat gaan we hier aan doen in plaats het te hebben over hoe groot het probleem is. De PvdA pleit voor een experiment en op zijn minst een onderzoek naar reguleren omdat het huidige beleid niet werkt. Mochten er te veel nadelen aan het experiment kleven dan zal het standpunt worden gewijzigd. De SGP/CU geeft aan het liefst 0 coffeeshops te zien in Dordrecht maar kan leven met de huidige 5 coffeeshops. Dhr Wagemakers geeft aan te aarzelen om te experimenteren maar is voorstander van een onderzoek zoals de PvdA voorstelt en geeft aan dat er op ZHZ- niveau gekeken kan worden welke mogelijkheden er zijn.


De burgemeester geeft aan te maken te hebben met nationale en internationale wetgeving en hij is o.a. om die reden tegen experimenten. Hij ziet dit niet als een kerntaak en het zou ook buitenwettelijk zijn als hij dat zou toestaan. Hij vindt verder dat  - hoewel je wellicht geholpen wordt door de omstandigheden iets te doen - het ieders eigen verantwoordelijkheid blijft om thuis wiet te gaan telen.


Hij geeft tot slot aan dit op ZHZ niveau te willen bespreken en te vragen hoe het lokaal daar ligt en zal de raad daarover een terugkoppeling geven. Hij zal dit per brief doen.

De commissie besluit dat deze brieven voldoende zijn besproken.

10

De agendapunten 4 t/m 10 worden gezamenlijk besproken.
De politieke vraag hierbij luidt: Is het niet beter om de verbouw van hennep onder toezicht van de gemeente te organiseren en gelegaliseerde aanvoer van de coffeeshops te bepleiten? Aanvullend hierop is de vraag of er enig verband is tussen armoede en het hebben van een hennepplantage in een woning?

min
Besluit

De bespreking richt zich van het legaliseren van sortdrugs legaliseren tot het sluiten van alle coffeeshops. GL wil kiezen voor de variant 'regelen'; het gebruik is niet meer te voorkomen dus beleid moet zich richten op schade beperken. De VSP vraagt zich af waarom cannabis niet via de huisarts/apotheker te krijgen is als dit een levensbehoefte is. Het CDA wil coffeeshops uit de buurt van woonwijken omdat uit onderzoek blijkt dat als kinderen niet in de buurt van een coffeeshop wonen zij minder snel gaan gebruiken. BVD vindt dat er een goede aanpak is en wil niet vooruitlopen of experimenteren met ander beleid. De SP is ook voor 'regelen' zoals aangegeven door GL. Teruggaan naar 0 coffeeshops wil zij niet omdat dit de overlast op straat verhoogt. De oproep van de SP om met elkaar te praten spreekt D66 aan om de druk aan de achterdeur te verlichten en te kijken wat gaan we hier aan doen in plaats het te hebben over hoe groot het probleem is. De PvdA pleit voor een experiment en op zijn minst een onderzoek naar reguleren omdat het huidige beleid niet werkt. Mochten er te veel nadelen aan het experiment kleven dan zal het standpunt worden gewijzigd. De SGP/CU geeft aan het liefst 0 coffeeshops te zien in Dordrecht maar kan leven met de huidige 5 coffeeshops. Dhr Wagemakers geeft aan te aarzelen om te experimenteren maar is voorstander van een onderzoek zoals de PvdA voorstelt en geeft aan dat er op ZHZ- niveau gekeken kan worden welke mogelijkheden er zijn.


De burgemeester geeft aan te maken te hebben met nationale en internationale wetgeving en hij is o.a. om die reden tegen experimenten. Hij ziet dit niet als een kerntaak en het zou ook buitenwettelijk zijn als hij dat zou toestaan. Hij vindt verder dat  - hoewel je wellicht geholpen wordt door de omstandigheden iets te doen - het ieders eigen verantwoordelijkheid blijft om thuis wiet te gaan telen.


Hij geeft tot slot aan dit op ZHZ niveau te willen bespreken en te vragen hoe het lokaal daar ligt en zal de raad daarover een terugkoppeling geven. Hij zal dit per brief doen.
De commissie besluit dat dit rapport voldoende is besproken.


 

11

De politieke vraag hierbij is of er voldoende maatregelen worden genomen om de speerpunten van het Dordtse veiligheidsplan te verwezenlijken.

min
Besluit

De VVD-fractie stelt een aantal vervolgvragen aan de burgemeester n.a.v. de beantwoording. Enkele partijen willen het juist breder trekken en GL en PvdA richten zich op de cijfers. De burgemeester geeft aan dat hij blij was met deze vragen. Hij geeft verder aan dat de aanpak al resultaat heeft geboekt aangezien er nu minder aangiftes zijn dan vorig jaar in dezelfde periode.


De commissie acht dit onderwerp voldoende besproken.

12

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

13

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: PJ Heijkoop
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok
Commissiegriffier: FM Lagerveld