Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale infrastructuur

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale infrastructuur

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale infrastructuur
Vergadernummer 152886
Aanvang-sluiting 31-03-2009 22:00 - 31-03-2009 23:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

Mogelijkheid om van gedachten te wisselen over de evaluatie van het offertetraject voor de percelen jongerenwerk, bewonersondersteuning en steunpunt vrijwilligers en over het traject voor de gunning van het sociaal cultureel werk.
min
Besluit
De commissie adviseert de raadsinformatiebrief ter kennisname door te geleiden naar de gemeenteraad.
Kamervoorzitter: W van der Kruijff
Portefeuillehouder: AT Kamsteeg
Thema: Maatsch. voorzieningen