Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (SPREKERSPLEIN)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (SPREKERSPLEIN)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (SPREKERSPLEIN)
Vergadernummer 1507443
Aanvang-sluiting 10-06-2015 20:30 - 10-06-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 10 juni 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De gespreksleider zet de vergadering voort.

2

Een verdeling van de insprekers over de commissies volgt zo spoedig nadat de mogelijkheid tot aanmelding is gesloten (maandag 8 juni 17:00 uur).

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de 20 inspraakreacties. Bijdragen van de insprekers op schrift worden aan dossier 1504326 (Kadernota / Agenda voor de Stad) toegevoegd.

3

De commissie besloot de Jaarstukken 2014 in een vergadering te bespreken voor zover het de beleidsterreinen van de commissie betreft. De nadruk ligt hierbij op de realisatie van beleidsdoelen en niet op de financiële gegevens.

min
Besluit

Door een gebrek aan tijd vindt er geen bespreking van de Jaarstukken in commissieverband plaats.

4

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

5

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Gespreksleider: F. Riet
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad