Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (SPREKERSPLEIN)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (SPREKERSPLEIN)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (SPREKERSPLEIN)
Vergadernummer 1507433
Aanvang-sluiting 10-06-2015 20:30 - 10-06-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 10 juni 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
S.V. Vooren

1

2

Een verdeling van de insprekers over de commissies volgt zo spoedig nadat de mogelijkheid tot aanmelding is gesloten (maandag 8 juni 17:00 uur).

min
Besluit

Na het sprekersplein besluit de commissie dat er in september a.s. een thema-avond moet worden georganiseerd over communicatie tussen bestuur en stad, waarvoor de insprekers (groepen) uitgenodigd moeten te worden.

3

De commissie besloot de Jaarstukken 2014 in een vergadering te bespreken voor zover het de beleidsterreinen van de commissie betreft. De nadruk ligt hierbij op de realisatie van beleidsdoelen en niet op de financiële gegevens.

4

5

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.L. Catsburg - Schenkel
Gespreksleider: E. Kelholt
Commissiegriffier: S.V. Vooren