Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (besloten vergadering)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (besloten vergadering)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (besloten vergadering)
Vergadernummer 1485394
Aanvang-sluiting 13-10-2015 19:00 - 13-10-2015 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de besloten vergadering, die op dinsdag 13 oktober 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

STUKKEN TER BESPREKING

2

min
Besluit

De commissieleden stellen de wethouder enkele toelichtende vragen over het raadsvoorstel en over het vertrouwelijke rapport over de ontwikkeling van de parkeerorganisatie dat aan de commissie beschikbaar is gesteld. De commissie wil vooral weten op welke manier de gemeente straks zelf nog regie kan voeren op parkeerbeleid en parkeertarieven, hoe deze uitvoeringsstap zich verhoudt tot een algehele visie op parkeren, op welke manier de regio is aangehaakt in deze ontwikkeling, wat de gevolgen zijn voor het personeel en of de ambities wel reëel zijn. Tot slot was er aandacht voor de kosten en voor de consequenties voor de EPV. De wethouder gaf aan dat er absoluut mogelijkheden zijn om te blijven sturen. Hij maakte daarbij de vergelijking met een GR. Veel consequenties worden pas echt concreet als de business case wordt uitgewerkt, die fase volgt nu. De wethouder heeft toegezegd voor 27 oktober 2015 inzichtelijk te maken welke kosten wel en welke kosten niet ten laste van de EPV gebracht zullen worden. De bespreking wordt op 27 oktober vervolgd in aanwezigheid van de directeur van CPS.

3

min
Besluit

Zie RIS 1552081.

4

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 19:55 uur.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad