Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1485338
Aanvang-sluiting 08-09-2015 20:00 - 08-09-2015 20:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 08 september 2015 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.00 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Afwezig zijn de raadsleden Staat, Burggraaf, Stolk en Mous en de wethouders van de Burgt en Lambrechts. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Wethouder Mos dankt voor de belangstelling in de periode dat hij met stemproblemen kampte. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor het besluit van de Raad voor de Rechtspraak vandaag geen uitspraak te doen over het Meerjarenplan 2015-2020 van de Rechtspraak. Er volgt een termijn van nadere consultatie. De voorzitter doet een mededeling over de aanhoudende stroom vluchtelingen. De mededeling is toegevoegd aan dit agendapunt. Op verzoek van de fracties PvdA en D66 wordt de mededeling ook via een brief naar de raads- en commissieleden verstuurd.

2

min
Besluit

De gemeenteraad stelt de notulen van de Middagraad van 16 juni 2015 en van de Commissievergaderingen van 23 juni 2015, inclusief die van de besloten commissie Fysieke Leefomgeving van die datum ongewijzigd vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De gemeenteraad besluit unaniem om mevrouw drs. A.E.T. Wepster Msc te benoemen als griffier van Dordrecht per 26 oktober 2015.

4

min
Besluit

De gemeenteraad herbenoemt mevr. Evenboer met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 tot lid Raad van Toezicht van het Stedelijk Dalton College.

Hamerstukken

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De heer Veldman legt namens de fractie ChristenUnie/SGP een stemverklaring af. Hij geeft aan dat zijn fractie akkoord is met deze herziening, maar wel van mening is dat de evenementenregeling als zodanig onduidelijk blijft op het punt dat evenementen ook op meerdere avonden plaatsvinden. Hij verzoekt het college om de regeling op dit punt te verduidelijken.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

10

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

13

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 3 september 2015 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en I-babs.