Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (AGENDAGEDEELTE)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (AGENDAGEDEELTE)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (AGENDAGEDEELTE)
Vergadernummer 1484836
Aanvang-sluiting 10-06-2015 19:30 - 10-06-2015 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 10 juni 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.30 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
S.V. Vooren

1

min
Besluit

Brief werkbezoek volgt.
Brief Drechtstad boer volgt
22 september volgende transitie avond

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De commissie besluit dat de volgende onderwerpen worden besproken:
Visie Sportpark - Reyvaan
Ribs Energiehuis - Sleeking
Jeugd - Van der Linde


Het BMC rapport DG&J bespreken we in september. Daarbij wordt een bestuurlijke reactie van het college verwacht.


Voor het onderdeel jeugd stuurt de wethouder uiterlijk 19 juni een wethoudersbrief.


 

5

Welke moties beschouwen we nog niet als afgehandeld?

min
Besluit

Motie 1 en 3 kunnen als afgedaan worden beschouwd.
Motie 11 kan worden afgedaan na behandeling Visie Sportparken 
Motie 12 we wachten het plan af en verwachten die in september.

6

Welke toezeggingen beschouwen we nog niet als afgehandeld?

min
Besluit

Toezeggingen blijven staan.
Volgende week komt het onderzoek naar toezicht tijdens werkzaamheden Scheffersplein in het college.
Wethouder Lambrechts wordt opgeroepen in de volgende vergadering een toelichting te geven wat betreft een toegezegde lijst over hoe acties tegen discriminatie in regulier beleid worden opgenomen.
Wethouder Reynvaan komt deze week terug op wanneer de evaluatie over schoolzwemmen zal plaatshebben.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.L. Catsburg - Schenkel
Gespreksleider: E. Kelholt
Commissiegriffier: S.V. Vooren