Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (AGENDAGEDEELTE)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (AGENDAGEDEELTE)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (AGENDAGEDEELTE)
Vergadernummer 1484817
Aanvang-sluiting 10-06-2015 19:30 - 10-06-2015 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 10 juni 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.30 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De plv. voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de gespreksleider. De voorzitter is met kennisgeving afwezig. Er zijn geen mededelingen vanuit de commissie. De agenda's voor deze avond worden ongewijzigd vastgesteld. De commissie spreekt af om uiterlijk om 23:00 uur te stoppen, tenzij niet alle insprekers op dat moment zijn gehoord. Behandeling van de Jaarstukken 2014 is afhankelijk van de tijd die dan nog beschikbaar is.


De PvdA stelt een vraag aan het college over het EZH-terrein bij de Papendrechtsebrug. De SP verzoekt om de concept PALT afspraken in de commissie te bespreken.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

- Presentatie Delta Experience Center
- Presentatie Plannen Parkschap Nationaal Park de Biesbosch
- Ontwikkelingen intercity's Dordrecht


NB. Na afloop van de vergadering is gebleken dat twee onderwerpen vanuit de commissie bestuur en middelen naar de commissie fysiek zijn doorgestuurd (EPV en prognose grondbedrijf). De presentatie over het nationaal Park de Biesbosch werd daardoor naar september verplaatst.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Gespreksleider: F. Riet
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad