Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen (AGENDAGEDEELTE)

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen (AGENDAGEDEELTE)

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen (AGENDAGEDEELTE)
Vergadernummer 1484803
Aanvang-sluiting 10-06-2015 19:30 - 10-06-2015 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  woensdag 10 juni 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.30 uur. 

De Commissiegriffier,

F.M. Lagerveld

1

min
Besluit

Aanwezig zijn de dames Kruger, Stevens en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren heren Guler, Reumers, De looze, Staat, Merkuur, Pols, Tutopoly, Schalken (voorzitter) en Merx ( gespreksleider). Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de commissiegriffier.

4

min
Besluit

Gezien de volle agenda van deze commissie op 23 juni wordt besloten de commissie fysiek te verzoeken dit onderwerp op 23 juni in haar commissie te bespreken.

5

min
Besluit

Gezien de volle agenda van deze commissie op 23 juni wordt besloten de commissie fysiek te verzoeken dit onderwerp op 23 juni in haar commissie te bespreken.

6

min
Besluit

1501272: Dienst DG&J: begroting 2016 (Lambrechts)  
1495636: Vaststellen wijziging GR Drechtsteden
1494762: Jaarrekening GRD (jaargesprek) (Brok/Mos)  
1502867: Jaarstukken GR Gevudo (jaargesprek)
1507207: Instemmen herziene GR Gevudo (Mos)  
1498290: Businesscase Drechtwerk (Mos)  
1488543: Beschikbaar stellen krediet locatie Papeterspad (Mos)
1501984: rapport Governance onderzoek (Lambrechts)

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: DFM Schalken-den Hartog
Gespreksleider: MPPM Merx
Commissiegriffier: FM Lagerveld