Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 146285
Aanvang-sluiting 31-03-2009 19:45 - 31-03-2009 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van  de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 31 maart 2009 in de SCD-vergadervleugel van het Regiokantoor aan de Noordendijk zal worden gehouden, aanvang 19.45 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De dames C. Safranti, V.I. Versluis en de heren D. Pols, H.S. Weidema, M.P.P.M. Merx en A.T. Kamsteeg hebben zich voor deze vergadering afgemeld.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter deelt het volgende mee: De nieuwe griffier, mevrouw M. van Hall, bedankt voor het ontvangen boeket ter gelegenheid van haar benoeming. De brief onder m. op de lijst van ingekomen stukken hoort thuis in de rubriek "Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de raad". De heren Van der Kruijff, Staat en Sleeking wensen bij agendapunt 5 een stemverklaring af te leggen.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst van ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven a, d, f, g en h is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende afhandeling (zie de bijlage).

3

min
Besluit
De raad stelt de notulen van de raad van 17 maart 2009 en van de consultatie-avond van de adviescommissie van 10 maart 2009 vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit
De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

5

min
Besluit
De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

6

min
Besluit
De raad verleent goedkeuring aan de begroting 2009 van de Stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht.

Stukken ter kennisname

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

7

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

8

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

9

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 25 maart 2009 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage in de kapel van het stadhuis van maandag 30 maart 2009 10.00 uur tot dinsdag 31 maart 2009  15.30 uur.