Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1407295
Aanvang-sluiting 24-11-2015 19:00 - 24-11-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 24 november 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur!
 
De Commissiegriffier,
 
S.V. Vooren

1

min
Besluit

Inge Stevens is afwezig i.v.m. ziekte.


Dit is de een na laatste vergadering van commissiegriffier Sam Vooren. Hij heeft een nieuwe betrekking bij de gemeente Amersfoort. Cadeautjes kunnen 8 december worden meegenomen ;)

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

Onderstaande vragen van GroenLinks zullen schriftelijk beantwoord worden:


- wat is de stand van zaken betreffende de inkoop van de dagactiviteitencentra voor 2016 door de DG&J?
- hoe verlopen de indicaties vanuit de jeugdteams, zijn er verandering ten opzichte van de indicaties vanuit het CIZ?
- heeft de gemeente Dordrecht al haar informatie ingeleverd die de SVB nodig heeft om de persoonsgebonden budgetten voor 2016 te betalen aan zorgverleners?


Het CDA heeft opgemerkt dat bij de verdeling van goederen aan de vluchtelingen erg bureaucratisch gehandeld wordt. De vraag of dat wat humaner kan. Wethouder geeft het signaal door en zal een meer ruimhartige aanpak stimuleren.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Presentatie wordt gehouden door:
Max Hoefeijzers (Kwartiermasters)
Loek van Noort (SKOBA)
Niek Barendregt (OPOD)
Jitze Ramaker (H3O)


Ambtelijke ondersteuning: Pauline Niersman

5

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 15 december 2015.

6

min
Besluit

Dhr. Van Loon (horeca ondernemer) spreekt in.


Wethouder geeft aan dat bestuurlijk per kwartaal, en waar nodig maandelijks,  gerapporteerd zal worden. Met de raad zal halfjaarlijks de informatie gedeeld worden, tenzij de situatie vraagt om meer directe informatievoorziening.
 
Besluit: Bespreekpunt middagraad 15 december.

7

min
Besluit

Commissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen.
In reactie op een gevraagde toezegging geeft de wethouder aan dat betrokkenheid bij de controlerende en kaderstellende taak binnen het bestaande beleid is geborgd. De manier waarop dit vorm krijgt wil hij echter niet van te voren al vastleggen.

8

min
Besluit

Verzoek vanuit het CDA de politieke vraag van GL bij het onderwerp Energiehuis in die zin aan te passen zodat die zich niet richt op financiering van huisvestingskosten.

9

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Let op aanvang vergadering 19.00 uur!

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: E van de Burgt / PH Sleeking
Commissiegriffier: S.V. Vooren