Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1407238
Aanvang-sluiting 17-11-2015 20:15 - 17-11-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 17 november 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

M.J. Geerts

3

De heren Kelly vragen aandacht voor de selectieprocedure van standhouders op de Kerstmarkt.

STUKKEN TER BESPREKING

4

5

6

7

8

De agendapunten 6 t/m 8 worden gezamenlijk besproken.
De politieke vraag hierbij luidt: tot hoever mogen de bezuinigingen de realisatie van de brandweernormen raken? De commissie wil vooraf geïnformeerd worden over de diverse brandweernormen. Daarnaast wil de commissie weten of de bezuiniging op de brandweer al is ingeboekt in onze begroting? En zo ja, hoe hiermee wordt omgegaan?
Hieraan wordt toegevoegd dat de commissie graag kennis wil nemen van de midden en hoge scenario's die het algemeen bestuur heeft afgewezen en de argumentatie waarom deze zijn afgewezen.

9

De politieke vraag hierbij luidt: wat zijn de mogelijkheden (zowel juridisch als financieel) om cameratoezicht in te zetten en wat is hierbij effectief?

10

11

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: J Mos / A.A.M. Brok / REC Reynvaan
Commissiegriffier: M.J. Geerts