Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda FYSIEKE LEEFOMGEVING/BESTUUR EN MIDDELEN

Gemeente Dordrecht

Agenda FYSIEKE LEEFOMGEVING/BESTUUR EN MIDDELEN

Details van de vergadering/agenda
Titel FYSIEKE LEEFOMGEVING/BESTUUR EN MIDDELEN
Vergadernummer 1407183
Aanvang-sluiting 13-10-2015 20:15 - 13-10-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter, mevrouw de Smoker wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de deels besloten vergadering van commissie FYSIEKE LEEFOMGEVING en BESTUUR EN MIDDELEN, die op dinsdag 13 oktober 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De fractie PvdA stelt een vraag aan wethouder Vd Linden over de VVE Kuipershoek. De wethouder geeft aan dat de reactie vertraagd is, maar inmiddels wel is verstuurd. De strekking van de brief is dat er in deze casus geen rol is weggelegd voor de gemeente omdat het een overeenkomst tussen twee private partijen betreft.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

In het openbare gedeelte van de vergadering krijgen de commissies een korte presentatie en bespreken de vragen 1. en 2. uit de raadsinformatiebrief. Alle fracties kunnen zich vinden in de voorgestelde manier van presenteren, mits de projectbladen bij de begroting en de jaarrekening ook gevuld blijven worden. Op verzoek van de commissieleden wordt het project 'sportvisie' en het thema 'duurzaamheid' aan de rapportage toegevoegd. In het besloten gedeelte is in de commissie gesproken over de strategie en over actuele ontwikkelingen van een deel van de grote projecten. Door de wethouders zijn de volgende toezeggingen gedaan: informatie over de landbouwweg volgt binnen een maand (NDB), in het eerste kwartaal van 2016 komt er een visie voor het gebied Amstelwijk (Businesspark Amstelwijck), in het eerste kwartaal van 2016 krijgt de raad een startnotitie voor de stadsentree (Laan der VN), het bestemmingplan Stadswerven wordt eind oktober in procedure gebracht (Stadswerven), voor Stadswerven-Zuid ontwikkelt het college een visie (Stadswerven), de startnotitie voor de ontwikkelingen op de Spuiboulevard is komende maand in het college (Spuiboulevard). De RIB en beantwoordingsbrief over de artikel-40 vragen kunnen voor kennisgeving worden aangenomen.

5

Op deze avond zullen in een openbare bespreking eerst de vragen 1. en 2. uit de RIB over de voortgang grote projecten worden besproken (20:00 - 21:30 uur). Vervolgens komt in beslotenheid vraag 3. aan bod (21:30 - 23:00 uur). Omdat de informatie over de projecten voor een deel marktgevoelig is zal dit in achter gesloten deuren plaatsvinden. De beantwoording door het college van vragen van de fractie PvdA over de NDB kunnen bij deze bespreking worden betrokken.

min
Besluit

Zie RIS 1563754.

6

min
Besluit

De fractie D66 laat weten dat de fractie een reactie van het Ministerie van IenM heeft gehad op het WOB-verzoek inzake de vervoersgegevens en - prognoses (personen en goederen). Een deel van de gegevens is bedrijfsgevoelige informatie van de NS. De NS heeft aangeboden een speciale bijeenkomst voor de raadsleden te organiseren over dit punt. De commissiegriffier zal een datum zoeken met de NS voor deze bijeenkomst.

7

min
Besluit

De voorzitter sluit kort na 23:00 uur de vergadering.

Klik op 'Gezamenlijke commissie' voor de volledige agenda

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: J Mos / E van de Burgt / REC Reynvaan / PH Sleeking
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad