Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving op LOCATIE inloop 19.30 uur

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving op LOCATIE inloop 19.30 uur

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving op LOCATIE inloop 19.30 uur
Vergadernummer 1405139
Aanvang-sluiting 10-02-2015 19:45 - 10-02-2015 21:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 10 februari 2015 zal plaatsvinden op LOCATIE bij Standic Tankopslag aan de Wieldrechtseweg 50 (voormalig Vopak gebouw). Aanvang 19.45 uur (inloop 19.30 uur). 

De Commissiegriffier,

H.M. Hoogstad

1

min
Besluit

De plv. voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de gespreksleider. De heren Nederhof en Karapinar hebben zich afgemeld. Mevrouw vd Vorm en de heer Gundogdu zullen iets later komen. Verder zijn aanwezig de dames Edenburg en Jager en de heren Wagemakers, Oostenrijk, Veldman, Hoogeveen, Tiebosch, Puik, Vroon, Breedveld, Groeneweg en Burggraaf. De punten 8 en 9 worden naar voren gehaald, zodat de vergadering is afgerond voordat het werkbezoek begint. De heren Tiebosch en Veldman melden dat ze vragen hebben gesteld aan de wethouder over respectievelijk de nieuwbouw in de Gravenhorst en de aanleg van elektriciteitskabels. De antwoorden daarop zullen aan de hele commissie worden verstuurd.

2

min
Besluit

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De commissie agendeert deze vergadercyclus de volgende onderwerpen:  • 10 maart 2015: Brief Wijk voor Wijk, Presentatie Stadswerven, beantwoording artikel 40-vragen Joop den Uylstraat

  • 17 maart 2015: Inspreker ontwikkelingen Plan Tij (brug), RIB Beheer openbare Ruimte en vervolg kennismaking met vervoerders NS / ProRail (indien beschikbaar)

  • 24 maart 2015: Werkbezoek Reeland, fietstocht en kennismaking met de Welstandscommissie (aanvang 16:00 uur)

5

min
Besluit

De commissie maakt gebruik van het aanbod om over de voortgang van het project WDO geïnformeerd te worden. Dit zal worden ingepland in een commissievergadering in mei of juni.

6

min
Besluit

De commissie nodigt de heer Korevaar uit om op 17 maart in te komen spreken in de commissievergadering over de ontwikkeling in het gebied Plan Tij. 

7

20.15 uur Presentatie Trends & ontwikkelingen Havenvisie 2030:
Huibert van Rossum (HbR) zal een presentatie geven van de wereldwijde macro ontwikkelingen om de context van de huidige havenontwikkeling te beschrijven. Dit doet hij naar aanleiding van de voortgangsrapportage van de Havenvisie 2030.  

20.45 uur Presentatie Standic:
Ronald Ooms (Standic) zal een bedrijfspresentatie geven waarin hij in gaat op de dagelijkse operatie van de terminal in Dordrecht en de huidige ontwikkelingen. Hij zal stilstaan bij de behoefte die er is om verder door te groeien en tegelijkertijd de beperkingen die daarbij komen kijken.  

21.15 uur Presentatie Ontwikkelingen Zeehavengebied:
Rik Dalmeijer presenteert het Masterplan Dordrecht met daarin de ambities en de lopende en aankomende projecten binnen het zeehavengebied Dordrecht.  

21.45 uur Afsluiting:
Gezamenlijk terug naar de poort Standic.

min
Besluit

De commissie dankt alle sprekers voor hun inbreng en waardeert de gastvrijheid van Standic.

8

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

9

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Gespreksleider: F. Riet
Portefeuillehouder: J Mos / PH Sleeking
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad