Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1402901
Aanvang-sluiting 13-10-2015 20:00 - 13-10-2015 20:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 13 oktober 2015 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Hamerstukken

3

De commissie adviseert het auditplan als hamerstuk door te geleiden naar de hamerraad van 13 oktober 2015. De commissie maakt een voorbehoud op het punt van het budget. Daar vindt nader overleg over plaats tussen Deloitte en de gemeente. (NB. Op 7 oktober heeft dit overleg plaatsgevonden. Het overleg heeft geleid tot een definitief Auditplan dat op een onderdeel is aangepast).

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel, de fractie PvdA legt een stemverklaring tegen het voorstel af.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

8

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 1 oktober 2015 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.