Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1402844
Aanvang-sluiting 10-03-2015 19:45 - 10-03-2015 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De  PLV. VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 10 maart 2015 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19.45 uur.

Deze hamerraad vervangt de hamerraad van 4 maart 2015.


De PLV. VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

N. de Smoker - van Andel

1

min
Besluit

Mededelingen van de heren Tazelaar, Portier en Sleeking. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de adviescommissie van vast.

Hamerstukken

3

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

5

Stukken ter kennisname

6

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De heer Portier kondigt een Motie Vreemd aan de Orde van de dag aan over ditzelfde onderwerp voor de raadsvergadering van 31 maart 2015.

7

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering worden op donderdag 19 februari 2015 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en via ibabs.