Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Themabijeenkomst Wonen

Gemeente Dordrecht

Agenda Themabijeenkomst Wonen

Details van de vergadering/agenda
Titel Themabijeenkomst Wonen
Vergadernummer 1372494
Aanvang-sluiting 03-12-2014 20:00 - 03-12-2014 23:00
Hoofdvergadering Thema Commissie

De voorzitter van commissie Fysiek nodigt u uit voor de themabijeenkomst in vergaderzaal 1 - Johan de Witt in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). U bent van harte uitgenodigd!

Tijdens de themabijeenkomst Wonen wordt stil gestaan bij een aantal recente ontwikkelingen op het gebied van wonen aan de hand van concrete en actuele casussen uit Dordrecht. Er is aandacht voor de Herzieningswet, de Novelle Blok en de Parlementaire EnquĂȘtecommissie, maar ook de Woonstrategie Drechtsteden en de Rapportage Wonen in de Drechtsteden komen aan bod. Centraal staat de vraag wat de ontwikkelingen lokaal betekenen. Woonbron en Trivire zijn ook aanwezig bij deze thema-avond.

min
Besluit

De brief is betrokken bij de themabijeenkomst. De commissie adviseert deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

min
Besluit

De brief is betrokken bij de themabijeenkomst. De commissie adviseert deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

Voorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: REC Reynvaan
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad