Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Adviescommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Adviescommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 136324
Aanvang-sluiting 06-11-2008 20:00 - 06-11-2008 21:00
Agenda van de thema-avond: Jeugd van de ADVIESCOMMISSIE, d.d. donderdag 6 november 2008, vergaderlocatie REGIOKANTOOR, Noordendijk 250, aanvang 20.00 uur.

1

min
Besluit
Wethouder Lagendijk en programmamanager Jeugd mevrouw Smeets lichten ter introductie toe waarom de onderwerpen Veilig Opgroeien Community that Cares (grosnummer 625) en Leef-werk-leertraject (grosnummer 527) nu niet uitputtend aan de orde kunnen komen.

2

min
Besluit
De monitor wordt toegelicht door de programmamanager jeugd, mevrouw Smeets, waarop de aanwezige fractievertegenwoordigers hierover vragen stellen die worden beantwoord. Na de pauze volgt er een discussie over jeugd en jongeren.
De monitor wordt nog opiniërend besproken in een a.s. adviescommissievergade-ring.

3

min
Besluit
De monitor wordt toegelicht door de programmamanager jeugd, mevrouw Smeets, waarop de aanwezige fractievertegenwoordigers hierover vragen stellen die worden beantwoord. Na de pauze volgt er een discussie over jeugd en jongeren.
De monitor wordt nog opiniërend besproken in een a.s. adviescommissievergade-ring.

4

min
Besluit
De stand van zaken en de voortgang ten aanzien van de Cirkels voor Jeugd en Gezin - Agenda voor 2009 en de Zorg voor Jeugd wordt in de vorm van een presentatie toegelicht door de dames Smeets, programmamanager jeugd, en Seelen, beleidsmedewerker jeugd. Hierover worden door de aanwezige fractievertegenwoordigers vragen gesteld en beantwoord. Na de pauze volgt er een discussie over jeugd en jongeren.

5

min
Besluit
De desbetreffende raadsinformatiebrief is al eerder in de adviescommissie aan de orde geweest.
De stand van zaken en de voortgang ten aanzien van de Cirkels voor Jeugd en Gezin - Agenda voor 2009 en de Zorg voor Jeugd wordt in de vorm van een presentatie toegelicht door de dames Smeets, programmamanager jeugd, en Seelen, beleidsmedewerker jeugd. Hierover worden door de aanwezige fractievertegenwoordigers vragen gesteld en beantwoord. Na de pauze volgt er een discussie over jeugd en jongeren.

6

min
Besluit
De stand van zaken en de voortgang ten aanzien van de Cirkels voor Jeugd en Gezin - Agenda voor 2009 en de Zorg voor Jeugd wordt in de vorm van een presentatie toegelicht door de dames Smeets, programmamanager jeugd, en Seelen, beleidsmedewerker jeugd. Hierover worden door de aanwezige fractievertegenwoordigers vragen gesteld en beantwoord. Na de pauze volgt er een discussie over jeugd en jongeren.

7

min
Besluit
De raadsinformatiebrieven ISH-project en Veilig Opgroeien Community that Cares (grosnummers 559 en 625) kunnen als kennisnamestuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering.
De raadsinformatiebrieven over Jongerenmonitor 2007 en Jongerenparticipatie (grosnummers 687 en 685) worden nog opiniërend besproken in een a.s. adviescommissivergadering.

8

min
Besluit
De heer Azzougarh, strategisch beleidsmedewerker Sector Maatschappelijke Ontwikkeling, geeft een toelichting op de stand van zaken en de voortgang van dit project. De aanwezige fractievertegenwoordigers stellen vragen en deze worden beantwoord. Na de pauze volgt een discussie over jeugd en jongeren.
De raadsinformatiebrief ISH-project (grosnummer 559) kan als kennisnamestuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering.

9

min
Besluit
De heer Azzougarh, strategisch beleidsmedewerker Sector Maatschappelijke Ontwikkeling, geeft een toelichting op de stand van zaken en de voortgang van dit project. De aanwezige fractievertegenwoordigers stellen vragen en deze worden beantwoord. Na de pauze volgt een discussie over jeugd en jongeren.
De raadsinformatiebrief ISH-project (grosnummer 559) kan als kennisnamestuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering.

10

min
Besluit
De heer Azzougarh, strategisch beleidsmedewerker Sector Maatschappelijke Ontwikkeling, geeft een toelichting op de stand van zaken en de voortgang van dit project. De aanwezige fractievertegenwoordigers stellen vragen en deze worden beantwoord. Na de pauze volgt een discussie over jeugd en jongeren.
De raadsinformatiebrief ISH-project (grosnummer 559) kan als kennisnamestuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering.

11

min
Besluit
Mevrouw de Saint Aulaire van wijkgericht werken geeft een toelichting op de stand van zaken en de voortgang van met name de Beka-aanpak in de vorm van een presentatie en beantwoordt vragen van de fractievertegenwoordigers hierover. Na de pauze volgt een discussie over jeug en jongeren.

12

min
Besluit
Mevrouw de Saint Aulaire van wijkgericht werken geeft een toelichting op de stand van zaken en de voortgang van met name de Beka-aanpak in de vorm van een presentatie en beantwoordt vragen van de fractievertegenwoordigers hierover. Na de pauze volgt een discussie over jeug en jongeren.

13

min
Besluit
De raadsinformatiebrief over digitaal signaleringssysteem is al eerder in de adviescommissie aan de orde geweest.
De stand van zaken en de voortgang ten aanzien van de Cirkels voor Jeugd en Gezin - Agenda voor 2009 en de Zorg voor Jeugd wordt in de vorm van een presentatie toegelicht door de dames Smeets, programmamanager jeugd, en Seelen, beleidsmedewerker jeugd. Hierover worden door de aanwezige fractievertegenwoordigers vragen gesteld en beantwoord. Na de pauze volgt er een discussie over jeugd en jongeren.