Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 136190
Aanvang-sluiting 30-09-2008 19:45 - 30-09-2008 20:45
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 30 september 2008 in de SCD-vergadervleugel van het REGIOKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19.45 uur.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De heer H.S. Weidema vervangt de heer R.J.G. Bandell als voorzitter.
De heer H.P.A. Wagemakers geeft aan dat volgens hem in de adviescommissie niet is geconcludeerd dat het voorstel "Gezondheid in Dordrecht" al als hamerstuk voor de raad geagendeerd kon worden. Hij verzoekt agendapunt 4 dan ook van de agenda af te voeren. De raad besluit hierop het agendapunt af te voeren van de agenda.
De agenda wordt met inbegrip van deze wijziging vastgesteld.
Berichten van verhindering zijn binnengekomen van de collegeleden R.J.G. Bandell, D.A. van Steensel en F.J. van den Oever en van de raadsleden J.J.W. van Dongen, A.G. Hoogerduijn, H. Mostert, D.G.E. Cobelens, O. Soy, A. Karapinar en C. Safranti.

2

min
Besluit
De raad stelt de notulen van de raad van 2 september 2008 en van de besloten Adviescommissie van 24 juni 2008 vast.

3

min
Besluit
De raad stemt in met alle behandeladviezen voor de brieven opgenomen op de lijst van mededelingen en ingekomen stukken voor de raad van 30 september.

Hamerstukken

4

min
Besluit
Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd.

5

min
Besluit
De raad stemt in met de beleidswijziging voor de verharding van de P.W.A.-kade.

6

min
Besluit
De raad stelt de straatnaam Ternatestraat en het stratenbeloop Reeland vast.

7

min
Besluit
De raad stelt het woonplaatsbesluit Dordrecht vast.

8

min
Besluit
De raad neemt kennis van het Investeringsprogramma Revitalisering Zeehavengebied 2008.

Stukken ter kennisname

9

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over offertetraject welzijn 2009-2012 voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief over de notitie "Participatie Allochtone Vrouwen" voor kennisgeving aan.