Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 135329
Aanvang-sluiting 22-01-2008 19:45 - 22-01-2008 20:45
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 22 januari 2008 in de raadzaal van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 19.45 uur.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De notulen van de vergaderingen van de raad van 6 november en van 4 en 11 december 2007 worden ongewijzigd vastgesteld. De notulen van de raad van 18 december 2007 worden eveneens vastgesteld, met dien verstande dat door de heer Hoogerduijn nog een aanvullende tekst wordt geleverd op de tekst onderaan p. 7 (reactie van de heer Sleeking op de opmerking van de heer Hoogerduijn over de commissie voor beroep- en bijzondere bezwaarschriften.
De notulen van de adviescommissie van 27 november en 18 december 2007 worden ongewijzigd vastgesteld. In de notulen van de adviescommissie van 11 december wordt op p. 3 '1 jaar' gewijzigd in: 4 jaar. De notulen van de besloten vergaderingen van de adviescommissie van 20 maart, 13 november en 18 december worden ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit
Er is bericht van verhindering van de dames Y. van den Berg, Heijmans, Versluis en Wemmers en van de heer Nederpelt. Mevrouw Kuhlemeier komt later. Ingekomen stuk onder m: op verzoek van de dames Koppens en Ruisch wordt een kopie van het antwoord aan de fracties van B.V.DORDT en GroenLinks gestuurd. Ingekomen stuk onder p: op verzoek van de heer Sleeking wordt een kopie van het antwoord aan de fractie van B.V.DORDT gestuurd. Ingekomen brief onder s: op verzoek van de heer Wagemakers wordt een kopie van het antwoord aan de adviescommissie gestuurd.

Stukken ter kennisname

10

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

11

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

12

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

13

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

14

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

15

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

16

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

17

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

18

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

19

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.