Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 134111
Aanvang-sluiting 23-05-2006 19:45 - 23-05-2006 20:45
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de HAMERRAAD die op dinsdag 23 mei 2006 in vergaderzaal 1 van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19.30 uur.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Brieven p,s u,v,y en aa: afschrift van het antwoord van het college naar de Adviescommissie.

2

min
Besluit
De heer H. Mostert, vervangt als 1e plaatsvervangend voorzitter, de heer R.J.G. Bandell. De heer Bandell en de heer D.A. van Steensel zijn bij het afscheid van het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid.
De heren D. Pols, B.C. Schmeinck,evenals wethouder J.W.Spigt hebben zich afgemeld voor deze vergadering. De heer H.S. Weidema meldt dat de 4 leden van zijn fractie (de dames J. van den Bergh-Wapperom, C. Safranti en G. Yanik en de heer D.G.E. Cobelens) niet aanwezig zijn vanwege de bijeenkomst over de integratiemonitor.

Hamerstukken

3

min
Besluit
De heer P.H. Sleeking legt namens de fractie van B.V. DORDT een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat de fractie de geuite bezwaren wel gegrond vindt en de locatie van de nieuwe moskee niet de beste keuze is.
De heer H.J.Tazelaar sluit zich namens de fractie van de VSP aan bij de eerder afgelegde stemverklaring.
De raad stemt in meerderheid in met de beslissing op bezwaar voorbereidingsbesluit Laan van Londen/Van der Steenhovenplein

4

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met de conclusies van de evaluatie Contourennota kwaliteitsbeleid particuliere woningvoorraad 2000-2005, met de financiële consequenties daarvan en het wijzigen van de Subsidieverordening Wonen Boven Winkels (1e wijziging).

5

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel tot het vergoeden planschade Cannenburg 14.

6

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het vergoeden van schade bij de bouwplanontwikkeling hoek Singel-Walsonstraat voor de periode 1997-2003

Stukken ter kennisname

7

min
Besluit
De heer P.H.Sleeking verklaart dat de fractie van B.v. DORDT niet kan instemmen met het vrijgeven voor inspraak van het voorontwerp bestemmingsplan “Schil-Oost” omdat de bij het bestemmingsplan behorende plankaart is gebaseerd op onjuiste gegevens.
De Raadsinformatiebrief voorontwerp bestemmingsplan “Schil-Oost” wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen.


8

min
Besluit
De raadsinformatiebrief over de Dordtse collectieve ziektekostenpolis wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen.

9

min
Besluit
Raadsinformatiebrief wensen en bedenkingen oprichting van de B.V. “Kennisbedrijven Drechtsteden” wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen.

10

min
Besluit
Raadsinformatiebrief wensen en bedenkingen Koopovereenkomst Zeehavenbuurt Oost wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen.

11

min
Besluit
De raadsinformatiebrief over vergunningverlening en handhaving wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen.

12

min
Besluit
De raadsinformatiebrief over het onderzoek jeugd en huiswerk wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen.

13

min
Besluit
De raadsinformatiebrief over het visiedocument“Sanering en ontwikkeling polder Stededijk” wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen.

14

min
Besluit
De raadsinformatiebrief Sluisweg en Achterhakkers wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen.

15

min
Besluit
De raadsinformatiebrief Projectdefinitie gebiedsvisie Merwedehavens wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen.

16

min
Besluit
Brief van wethouder Veldhuijzen over de evaluatie van het VAVO – nieuwe stijl wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen.