Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 134052
Aanvang-sluiting 04-04-2006 14:00 - 04-04-2006 15:00
De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 4 april 2006 in de raadzaal van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur.
De BURGEMEESTER van DORDRECHT R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Met kennisgeving zijn afwezig mevrouw C. Safranti, de heer M.P.P.M. Merx en wethouder G. Veldhuijzen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
Na onderzoek van zijn geloofsbrieven legt de heer W.J.M. Nederpelt ten overstaan van de voorzitter de belofte af en is daarme geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Dordrecht voor de periode 2006-2010.

3

min
Besluit
De ingekomen stukken worden conform behandelvoorstel afgehandeld, met dien verstande dat:
- de al dan niet ontvankelijkheid als burgerinitiatief van de brief onder a door de raad wordt vastgesteld en dat integrale behandeling zal plaatsvinden met de onder o genoemde raadsinformatiebrief;
- de onder b benoemde webreactie zal worden betrokken bij de behandeling van de voortgang Spuiweg;
- de onder i genoemde brief wordt betrokken bij de behandeling van het desbetreffende bestemmingsplan;
- het antwoord op de onder j genoemde brief wordt gestuurd naar de commissie;
- de raad naar aanleiding van de brief onder k zal worden bijgepraat over De Holland.

De Heer H. Mostert uit namens de raad zijn vreugde over de herbenoeming van de voorzitter als burgemeester van Dordrecht.

Hamerstukken

4

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

5

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

6

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

7

min
Besluit
De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Alle vergaderstukken zijn op woensdag 29 maart 2006 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en zijn raadpleegbaar via www.dordrecht.nl/raad. De stukken kunnen per agendapunt worden geraadpleegd. De stukken liggen voor de raadsleden ter inzage in "De Kapel" van het STADHUIS van maandag 3 april tot dinsdag 4 april 13.30 uur.