Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1309616
Aanvang-sluiting 25-11-2014 19:45 - 25-11-2014 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 25 november 2014 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19.45 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda van de gemeenteraad wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de Middagraad van 28 oktober (Burap) 2014, en van de commissie Fysieke leefomgeving van die datum, zowel het openbare als besloten gedeelte ongewijzigd vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Beter Voor Dordt legt een stemverklaring af.

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt in met dit voorstel. De fracties VSP en Beter Voor Dordt leggen een stemverklaring af.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties CDA, CU/SGP en Beter Voor Dordt leggen een stemverklaring af.

9

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

14

min
Besluit

De raad stemt in met dit voorstel. De fractie SP (tegen) en VVD leggen een stemverklaring af.

15

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fracties van PvdA, VSP, D66, GroenLinks en de SP leggen een stemverklaring af.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie PvdA legt een stemverklaring af.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 20 november 2014 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 21 november 2014 10.00 uur tot dinsdag 25 november 2014 15.30 uur.