Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1309583
Aanvang-sluiting 14-10-2014 19:45 - 14-10-2014 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 14 oktober 2014 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: agendapunt 10 wordt verwijderd.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raad van en van de adviescommissies van 9 en 16 september vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

5

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Beter voor Dordt legt een stemverklaring af.

7

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie PvdA legt een stemverklaring af.

10

min
Besluit

Dit voorstel wordt van de agenda gehaald en opnieuw geagendeerd voor de vergadering van 28 oktober 2014, met als bijlage de sluitende begroting van RTV Dordrecht. Op verzoek van D66, Beter voor Dordt en CDA.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Stemverklaringen van PvdA, SP, GL en VSP.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Stemverklaringen van PvdA en SP.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Stemverklaring van de PvdA.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Stemverklaringen van CU/SGP en GL.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 9 oktober 2014 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 10 oktober 2014 10.00 uur tot dinsdag 14 oktober 2014 15.30 uur.