Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1309557
Aanvang-sluiting 16-09-2014 19:45 - 16-09-2014 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 16 september 2014 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Op verzoek van de fracties Beter Voor Dordt en D66 wordt de raadsinformatiebrief onder punt 31 van de agenda afgevoerd en voor bespreking terug verwezen naar de commissie Bestuur en Middelen. De raad honoreert dit verzoek en stelt de agenda gewijzigd vast.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de gemeenteraad ongewijzigd vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

5

6

7

min
Besluit

De raad stelt de verordening vast.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

10

min
Besluit

De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting. De fractie van de PvdA legt een stemverklaring af. De fracties van D66 en VSP sluiten zich bij deze stemverklaring aan.

Stukken ter kennisname

11

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

13

14

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

19

20

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

29

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

30

min
Besluit

Op verzoek van de fracties BVD en D66 besluit de raad deze brief voor bespreking terug te geleiden naar de commissie Bestuur en Middelen.

31

min
Besluit

Op verzoek van de fracties Beter Voor Dordt en D66 besluit de raad de brief van de agenda af te voeren en ter bespreking terug te geleiden naar de commissie Bestuur en Middelen. 

32

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

33

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

34

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

35

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

36

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

37

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

38

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

39

min
Besluit

De raad neemt de regionale detailhandelsvisie voor kennisgeving aan.

40

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

41

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

42

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

43

44

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

45

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

46

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 11 september 2014 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 12 september 2014 10.00 uur tot dinsdag 16 september 2014 15.30 uur.