Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Themabijeenkomst Verbonden Partijen

Gemeente Dordrecht

Agenda Themabijeenkomst Verbonden Partijen

Details van de vergadering/agenda
Titel Themabijeenkomst Verbonden Partijen
Vergadernummer 1297128
Aanvang-sluiting 15-10-2014 20:00 - 15-10-2014 22:30

Themabijeenkomst 'Verbonden Partijen' woensdag 15 oktober 2014

De voorzitter van de adviescommissie Bestuur en Middelen nodigt u uit voor de themavergadering in vergaderzaal 1 - Johan de Witt in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Alle raads- en commissieleden zijn van harte welkom.

Themabijeenkomst waarbij een nadere kennismaking zal plaatsvinden met onze verbonden partijen. Op deze avond zijn de vertegenwoordigers van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst de heer Visser en de heer Vismans van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM-D) aanwezig. De vertegenwoordigers van deze verbonden partijen zullen een nadere toelichting geven op een aantal thema's (financiën, belangrijke actuele opgaven, belangrijke actuele risico's en bijdrage van de verbonden partij aan lokale ambities). Daarna zal de commissie Bestuur en Middelen bespreken hoe zij dit in het vervolg wil gaan vormgeven.

Voorbereiding Omgevingsdienst en ROM-D
De Omgevingsdienst is één van de gemeenschappelijke regelingen die aan Dordrecht is verbonden. ROM-D is één van de privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties waar Dordrecht aan deelneemt. Ter voorbereiding op deze avond wordt u verzocht kennis te nemen van onderstaande stukken:

De Dordtse Begroting 2014:
Informatie van de Omgevingsdienst vindt u derhalve op pagina 162.
Informatie van de ROM-D vindt u derhalve op pagina 164/165.

De Dordtse Jaarrekening 2013:
Informatie van de Omgevingsdienst vindt u derhalve op pagina 198 en p. 79 van het bijlagenboek.
Informatie van de ROM-D vindt u derhalve op pagina 200 en p. 98/104/106/118 van het bijlagenboek.

Voorzitter: MPPM Merx
Commissiegriffier: FM Lagerveld