Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1272304
Aanvang-sluiting 25-11-2014 20:00 - 25-11-2014 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 25 november 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

E. Kelholt

STUKKEN TER BESPREKING

7

8

9

Deze avond vindt in de commissie Sociale leefomgeving de hoorzitting over het ondernemersfonds plaats. Bovenstaande dossiers kunnen daarbij betrokken worden. De inhoudelijke bespreking over hetgeen tijdens de hoorzitting naar voren is gekomen vindt plaats op donderdag 27 november 20:30 uur.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: E. Kelholt
Commissiegriffier: S.V. Vooren