Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1196397
Aanvang-sluiting 20-05-2014 20:15 - 20-05-2014 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 20 mei 2014 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Agendapunten 7, 15, 17 en 21 worden van de agenda gehaald. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raad en van de adviescommissie vast.

Hamerstukken

3

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Fracties BVD, CDA en SP leggen een stemverklaring af.

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie D66 legt een stemverklaring af.

Stukken ter kennisname

7

min
Besluit

Het stuk wordt afgevoerd van de agenda. Fracties BVD, VVD en PvdA bereiden een motie voor.

8

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

12

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

15

min
Besluit

Naar aanleiding van een vraag in de collegecarrousel van 20 mei 2014 van raadslid Van der Vorm wordt dit stuk van de agenda afgevoerd, in afwachting van nadere informatie van het college.
Op 8 december 2015 heeft de commissie besloten dit stuk ter kennisname naar de raad van 19 januari 2016 te sturen. Agendering is niet langer gewenst.

16

17

min
Besluit

Dit stuk wordt van de agenda afgevoerd, in afwachting van nadere informatie van het college. Afhankelijk van die informatie zal een motie worden ingediend.

18

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

Dit stuk wordt van de agenda afgevoerd, in afwachting van nadere informatie van het college.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 15 mei 2014 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 16 mei 2014 10.00 uur tot dinsdag 20 mei 2014 15.30 uur.