Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1196379
Aanvang-sluiting 27-03-2014 15:00 - 27-03-2014 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op donderdag 27 maart 2014 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 15.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De benoeming voor de plaatsvervangend voorzitter van de raad (als onderdeel van agendapunt 4) wordt tot na de presidiumvergadering opgeschort. De agenda wordt met genoemde wijziging vastgesteld.


Burgemeester Brok nodigt de commissieleden uit om in het midden van de zaal plaats te nemen.

2

min
Besluit

De 39 toegelaten leden van de raad leggen ten overstaan van de burgemeester en de overige aanwezigen de eed af, of doen de belofte. Daarmee is de gemeenteraad van Dordrecht voor de periode 2014-2018 geïnstalleerd.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

Met uitzondering van de benoeming tot plv. voorzitter van de raad worden de tijdelijke adviesorganen van de raad conform de voordracht vanuit de fracties ingesteld.

De heer Merx en de heer Riet worden bij acclamatie benoemd tot externe voorzitter.

5

min
Besluit

De raad stemt in met de voordracht vanuit de fracties van leden en plaatsvervangende leden in de Drechtraad. Tevens wordt ingestemd met de voorgestelde verdeling van het Dordtse stemgewicht over de Dordtse fracties in de Drechtraad.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op dinsdag 25 maart 2014 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van woensdag 26 maart 2014 10.00 uur tot donderdag 27 maart 2014 13.30 uur.