Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 119091
Aanvang-sluiting 27-01-2009 19:45 - 27-01-2009 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van  de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 27 januari 2009 in de SCD-vergadervleugel van het Regiokantoor aan de Noordendijk zal worden gehouden, aanvang 19.45 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell


 

1

min
Besluit
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de dames Koppens en Yanik en van de heren Vermeulen, Cobelens en Mostert.

De voorzitter deelt mede dat bij agendapunt 7 een amendement is aangekondigd. De raad stemt in met zijn voorstel om dit amendement te agenderen voor de raad van 3 februari 2009 en het agendapunt nu van de agenda af te voeren. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De voorzitter deelt mede dat in de notulen van 11 en 12 november 2008 abusievelijk Liliane Roemers-de Jong vermeld staat in plaats van Liane Roemers-de Jong. De notulen worden hierop aangepast. Met inachtneming van deze opmerking stelt de raad de notulen van 11 en 12 november ongewijzigd vast. Hetzelfde geldt voor de notulen van de raadsvergaderingen van 25 november 2008 en 16 december 2008 en voor de notulen van de Adviescommissie van 25 november 2008 en 9 december 2008.

3

min
Besluit
Zie afzonderlijke besluiten.

4

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

Hamerstukken

5

min
Besluit
De raad heeft de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelasting 2009 vastgesteld.

6

min
Besluit
De raad trekt de Verordening betreffende het herstellen van bestratingen in.

7

min
Besluit
De raad besluit dit agendapunt van de agenda af te voeren en te agenderen voor
de raadsvergadering van 3 februari 2009.

8

min
Besluit
De raad stelt een voorbereidingskrediet beschikbaar ter uitvoering van het projectplan Multifunctionele Stadsboerderij Weizigt. De fractie van Beter Voor Dordt legt een stemverklaring af, waarin de voorkeur voor een kleinschalige stadsboerderij wordt uitgesproken en waarin bezwaar gemaakt wordt tegen de hoge kosten.

9

min
Besluit
De raad stelt een krediet beschikbaar ten behoeve van een opstartsubsidie voor het leerwerkbedrijf "Energie op Maat".

Stukken ter kennisname

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

De tussen haakjes geplaatste nummers refereren aan het dossiernummer. 

 

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 21 januari 2009 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage in de kapel van het stadhuis van maandag 26 januari 2009 10.00 uur tot dinsdag 27 januari 2009 15.30 uur.