Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)
Vergadernummer 1187813
Aanvang-sluiting 21-01-2014 20:30 - 21-01-2014 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 28 januari 2014.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fractie(s) van CDA en GroenLinks terug terug te plaatsen op de voorraadlijst en te betrekken bij de kerntakendiscussie later dit jaar of te agenderen als er eerder een politieke reden is.

Kamervoorzitter: E. Kelholt
Portefeuillehouder: HPA Wagemakers
Secretaris: S.V. Vooren