Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Grote Projecten: Stadswerven

Gemeente Dordrecht

Agenda Grote Projecten: Stadswerven

Details van de vergadering/agenda
Titel Grote Projecten: Stadswerven
Vergadernummer 1171250
Aanvang-sluiting 10-12-2013 21:30 - 10-12-2013 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie


INHOUDELIJKE BESPREKING: ADVIES Q-TEAM 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fracties van GL, PvdA, D66 en VSP als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 17 december 2013. De discussie zal daarbij gaan over een aantal in te dienen amendementen en moties.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fracties van GL, PvdA, D66 en VSP als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 17 december 2013. De discussie zal daarbij gaan over een aantal in te dienen amendementen en moties.

Kamervoorzitter: J.L. Doddema
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: FM Lagerveld